Is het toegestaan binnen de Islam om via chatten contact te hebben met het andere geslacht?


Het is goed voor een moslim om zowel online als onderling te praten met een andere moslim. Dit geldt echter als het gaat om hetzelfde geslacht. Het gesprek van een man met een vrouw vereist in sommige opzichten enige aandacht.

Als het gesprek tussen een man en een vrouw bijvoorbeeld liefde, roddel, laster, leugens en sensuele gevoelens oproept, is dit absoluut niet goed. Het maakt in dit geval ook niet uit of de persoon gehuwd of ongehuwd is. De zonde van een gehuwde persoon zal groter zijn.

Echter wanneer het gesprekken zijn die men leidt naar het herdenken van Allah (swt), de dood, het hiernamaals en religieuze gevoelens en gedachten opwekt, dan is het natuurlijk niet verboden en krijgt men hasenat. Dit moet de maatstaf zijn. We kunnen zeggen dat wanneer u met deze maatregelen handelt, u niet in de verleiding komt en uzelf beschermt. We raden u ook aan om te luisteren naar uw geweten. Indien uw geweten zich niet op haar gemak voelt, neem dan afstand van een dergelijke handeling.

Voor degenen die van plan zijn te trouwen, is het toegestaan en zelfs sunnet om af te spreken en alleen te praten, op voorwaarde dat ze worden vergezeld door een van hun familieleden. In flirt relaties is het echter niet toegestaan voor mannen en vrouwen om te spreken, zelfs niet als familieleden erbij zijn. Onze religie verbiedt overspel en beschouwt het als haram en ook de wegen die er naar toe leiden worden geblokkeerd en beschouwd als haram.

Evenzo is het niet toegestaan om te praten en te chatten met iemand die men online heeft ontmoet. Als je als doel hebt de Islam te verkondigen, dan is het een ander verhaal. Anders is het niet toegestaan aangezien dit zal leiden tot foute handelingen.

Bovendien moet het huwelijk gebaseerd zijn op een solide basis om sterke gezinnen en familiebanden te vestigen. Om deze reden heeft de Islam de onderhandeling van de kandidaten met elkaar als basis genomen en de onderhandelingsmethode aangemoedigd.

Op basis hiervan kunnen we zeggen dat twee personen, die elkaar helemaal niet kennen, de verklaringen die ze afleggen op het internet niet moeten vertrouwen en geen serieuze zaken als een huwelijk moeten proberen, omdat een dergelijke ontmoeting tot teleurstelling kan leiden. Wij zijn van mening dat u of iemand anders niet op een dergelijke manier voor het huwelijk moet kiezen.

Gerelateerde vragen