Is het toegestaan dat een man of vrouw het haar laat verven?


Het wordt door de Islam geadviseerd om er verzorgd uit te zien. Haar, baard en snor behoren ook vanuit dit perspectief bezien te worden. Het haar schoon houden, wassen, geur spuiten, kammen en verven zijn punten die worden gestimuleerd door de Profeet (saw).[1] Men mag dus, zonder het doel de ander te verleiden, het haar verven.[2]

Een man mag zijn haar (bv. met henna) verven, met uitzondering van de zwarte kleur; dit wordt als mekruh beschouwd. Op de dag dat Mekka werd veroverd, zag de Profeet (saw) dat het haar van Ebu Bekr’s vader, Ebu Kuhafe, grijs werd en zei het volgende: “Verander de kleur van dit grijze haar en blijf weg van de zwarte kleur.[3]

Echter, wanneer het haar van een jong persoon grijs wordt, dan is het wel toegestaan dit zwart te verven. De reden is dat dit er dan natuurlijk uit ziet. Er is tenslotte overgeleverd dat de ashab Sa’d b. Ebî Vakkas, Ukbe b. Âmir, Hassan, Huseyn en Djerir (ra) dit ook hebben gedaan.[4]

Voor de vrouwen zijn er geen beperkingen. Waar een vrouw hierbij wel op moet letten, is dat de vrouw haar haar en andere verboden gebieden niet aan andere mannen toont.

Zolang de verf water doorlaat, is dit geen belemmering voor de grote en kleine wassing.[5]

Footnotes

  1. ^ Zie Bukhari, Enbiya, 50; Muslim, Libas, 80
  2. ^ Zie Mubarekfuri, Tuhfetu’l-Ahfezi V:433-441
  3. ^ Zie Ebu Dawud, Teredjdjul 18
  4. ^ Zie Shewkani, Neylul-ewtar I:367, 373
  5. ^ Zie Ibn Abidin, Reddul-mukhtar I:288

Gerelateerde vragen