Is het toegestaan dat een moslima op zichzelf gaat wonen?


In een hadis komt dit onderwerp ter sprake, maar er wordt niet specifiek gesproken over vrouwen. Abdullah b. Umar overleverde, dat de Boodschapper van Allah (saw) heeft gezegd:

"Het is verboden voor iemand de nacht alleen te doorbrengen of alleen te reizen."[1]

Nureddin el-Haysemi wees erop dat alle overleveraars van deze hadis betrouwbaar zijn en dat de hadis klopt.[2]

De reden en wijsheid van dit verbod komt door kwetsbaarheden zoals: angst, vijandelijke aanvallen, diefstal en tekort aan hulp bij een ziekte.

Wanneer iemand met meer dan één persoon is, staan ze tot slot sterker tegenover een vijandelijke aanval of een mogelijke poging tot diefstal; ingrijpen bij een ziekte of eerste hulp verlenen kan ook erg cruciaal zijn. [Zie Fethur- Rabbani, 5:64]

De boodschap in deze hadis omvat iedereen zonder onderscheid tussen mannen en vrouwen.

Het verbod dat in de hadis wordt genoemd, betekent niet dat het haram is. De Profeet (saw) gebruikte zo nu en dan dergelijke uitdrukkingen om te laten zien hoeveel belang hij hieraan hecht en om mensen te beschermen tegen ongewenste situaties die hen zouden kunnen overkomen.

Conclusie: Een vrouw moet zelf beslissen of zij alleen wilt leven of niet.

Footnotes

  1. ^ Ahmed, Musned, 2:91
  2. ^ Zie Medjmauz-zewaid, Hadith nr:13208

Gerelateerde vragen