Is het toegestaan dat een moslima op zichzelf gaat wonen?


In een hadis komt dit onderwerp ter sprake, maar er wordt niet specifiek gesproken over vrouwen. Abdullah b. Omar overleverde, dat de Boodschapper van Allah (saw) heeft gezegd:

"Het is verboden voor iemand de nacht alleen door te brengen of alleen te reizen."[1]

Nureddin el-Haysemi wees erop dat alle overleveraars van deze hadis betrouwbaar zijn en dat de hadis klopt.[2]

De reden en wijsheid van dit verbod komt door kwetsbaarheden zoals angst, vijandelijke aanvallen, diefstal en tekort aan hulp bij bijvoorbeeld ziekte.

Wanneer iemand met meer dan één persoon is, staan ze tot slot sterker tegenover een vijandelijke aanval of een mogelijke poging tot diefstal; ingrijpen bij een ziekte of eerste hulp verlenen kan ook erg cruciaal zijn.[3]

Aldus kan niet gesteld worden dat het haram is voor een moslima om op zichzelf te gaan wonen. De Profeet (saw) gebruikte zo nu en dan dergelijke uitdrukkingen om te laten zien hoeveel belang hij hieraan hecht en om mensen te beschermen tegen ongewenste situaties die hen zouden kunnen overkomen.

Conclusie: hoewel een vrouw zelf kan beslissen of zij alleen wilt leven of niet, en hoewel het niet verboden is, raden wij haar niet aan om haar ouderlijke huis te verlaten, tenzij er sprake is van een ernstige noodzaak, waardoor ze er niet meer zou kunnen leven.

Footnotes

  1. ^ Ahmed, Musned, 2:91
  2. ^ Zie Medjmauz-zewaid, Hadith nr:13208
  3. ^ Zie Fethur- Rabbani, 5:64

Gerelateerde vragen