Is het toegestaan in de Islam om te trouwen met een gescheiden vrouw (met kind)? Zo ja, hoe kijkt de Islam hiertegen in verband met het kind en eventueel het contact vanuit de vrouw naar haar ex-man?


Er is geen bezwaar om met een weduwe met of zonder kinderen te trouwen. De status van een vrouw die men gaat trouwen is ook van belang. Soms is het beter om met een weduwe te trouwen. Het zijn de beide partijen die hierover moeten beslissen.

In feite, toen onze Profeet (saw) 25 jaar oud was, is hij getrouwd met Khadija (ra), die een weduwe van veertig jaar oud was. Alle vrouwen van de Profeet (saw) behalve Aishe (ra) waren weduwen wanneer hij (saw) met hen trouwde.

Indien de ex-man van de weduwe nog in leven is, dient haar band met haar ex-man als die met andere vreemde mannen te zijn. Dus, de vrouw moet hier rekening mee houden wanneer ze vanwege gemeenschappelijke kinderen genoodzaakt zijn met elkaar contact te nemen.

Gerelateerde vragen