Is het toegestaan te scheiden voor financiële profijten?


De familie en het huwelijk zijn serieuze zaken. Niemand mag de nikah misbruiken om wereldse verdiensten te verwerven. Het geldt als huwelijksmisbruik als echtgenoten in de formaliteit scheiden, maar in werkelijkheid hun gezinsleven voortzetten om zodoende meer inkomsten te ontvangen.

Om deze kwestie te verhelderen, dienen we de volgende twee punten in beschouwing te nemen:

  • Inkomsten die via valse declaraties worden verkregen, zijn oneerlijke inkomsten; wat oneerlijke inkomsten betreft, deze is haram.
  • Indien echtgenoten door de beslissing van een rechtbank gescheiden zouden worden, geldt dat als één baïn-talak.[1]

Indien er geen eerdere talak tussen hen heeft plaatsgevonden en indien zij hun huwelijk willen voortzetten, kunnen ze deze realiseren door een nieuwe nikah te verrichten, omdat er in totaal geen drie talak heeft plaatsgevonden.

Footnotes

  1. ^ Es-Saidi, Hashiyet'l-Adevi II:41

Gerelateerde vragen