Is het vereist voor degene die het gebed wilt verrichten om wudu te verrichten nadat hij ghusl heeft verricht?


Aangezien degene die ghusl heeft verricht, eveneens aan de voorwaarden van wudu heeft voldaan, hoeft hij niet nogmaals wudu te verrichten. Immers, onze moeder Aishe (ra) heeft overgeleverd dat de eerbiedwaardige profeet (saw) geen wudu verrichte voor het gebed na het verrichten van ghusl.[1]
Bovendien heeft Abdullah ibn Omer (ra), een van de geleerden onder de ashab, het volgende gezegd:

“Welke van de reinigingen is omvattender dan ghusl?”[2]

Met deze woorden maakte hij het duidelijk dat ghusl alle andere reinigingen in zich herbergt en daardoor men geen extra wudu hoeft te verrichten na het verrichten van ghusl.

Footnotes

  1. ^ Zie Tirmidhi, Taharat 79
  2. ^ Taberani, el-Mudjemul-Kebir XII:371

Gerelateerde vragen