Kan een overledene op de hoogte zijn van de toestand van de levenden?


Het is overgeleverd dat de Profeet (saw) zich tot de doden van de polytheïsten in de Slag bij Badr richtte, met hen sprak en hen vertelde dat ze hem hoorden.[1] Bovendien adviseerde hij (saw) aan degenen die een begraafplaats bezoeken om de doden te begroeten die daar zijn begraven. Zelf bezocht hij de begraafplaats Baki en begroette degenen die daar begraven zijn.[2] Volgens een andere overlevering verkondigde de Profeet (saw) dat de daden van degenen die in de wereld leven zullen worden getoond aan hun overleden familieleden en verwanten. Zij zullen blij zijn met hun goede daden en bedroefd worden door hun slechte daden.[3] Op basis van deze overleveringen hebben sommige Islamitische geleerden verklaard dat de doden zich bewust kunnen zijn van de toestand van de levenden voor zover Allah dat toestaat.

Footnotes

  1. ^ Zie Bukhari, Djenaiz 86; Muslim, Djenaiz 9
  2. ^ Zie Muslim, Djenaiz 102
  3. ^ Zie Taberani, el-Mudeamul-Kebir, IV:129

Gerelateerde vragen