Kan men smeekbede verrichten voor de overledenen?


Er zijn verzen in de Kuran en vele overleveringen van profeet Muhammed (saw) die aanduiden dat het verrichten van smeekbede toegestaan en zelfs aangeraden is voor de overledenen.

In een overlevering zegt de boodschapper van Allah (saw) het volgende:

“Wanneer de mens komt te overlijden, zullen zijn daden stoppen. Alleen de beloningen van drie daden zullen door gaan: sadakatul-djariye, kennis waarvan geprofiteerd wordt en een vrome kind die smeekbede voor zijn ouders verricht.”[1]

Ebu Hurayra (ra) heeft overgeleverd dat de profeet Muhammed (saw) het volgende heeft gezegd:

“Wat van de daden en beloningen de gelovigen zullen bereiken na hun dood zijn: kennis die zij hebben onderwezen en verspreid, een vrome kind die achterblijft, een Kuran die als erfgoed is achtergelaten, een moskee die hij/zij heeft laten bouwen, een verblijfplaats die hij/zij heeft laten bouwen voor reizigers, watervoorziening en sadaka dat is uitgegeven toen hij/zij nog gezond was.”[2]

Hieruit blijkt dat er daden zijn die ook na het overlijden van mensen hen als beloningen zullen bereiken. Het verrichten van smeekbede voor overledenen is een van de grootste goede daden die men kan verrichten. Er zijn ook overleveringen waarin de boodschapper van Allah (saw) zelf smeekbede ging verrichten voor de overledenen tijdens het uitvaart-gebed:

“O mijn Heer, hij is in Uw zorg, onder Uw bescherming. Bescherm hem van de kwellingen van het graf en de hel. U bent de eigenaar van vertrouwen en lof. O mijn Heer, wees barmhartig tegen hem en toon Uw genade aan hem. Voorwaar, U bent de meest vergevingsgezinde, de meest genadevolle.”[3]

Ebu Ubeyd Malik ibn Rabia es-Saïdi vroeg aan onze Profeet (saw): “O boodschapper van Allah, is er een mogelijkheid om liefdadigheid te verrichten voor mijn overleden moeder en vader?” Hierop antwoordde profeet Muhammed (saw) als volgt: “Ja, er is een mogelijkheid. Het verrichten van smeekbede voor hen, het vragen om vergiffenis aan Allah voor hen, het vervullen van hun laatste wensen (na hun dood), het bezoeken, respecteren en steunen van hun familieleden.”[4]
Bovendien, aangaande dit onderwerp staat in soera el-Hashr het volgende vers:

Degenen die na hen kwamen, zeggen: “Onze Heer! Vergeef ons en onze broeders die ons voorgingen in het geloof. En plaats geen haat tegen de gelovigen in onze harten! Onze Heer! U bent mededogend, genadevol!”[5]

Kortom: uit deze overleveringen van profeet Muhammed (saw) en dit vers van de Kuran kunnen we concluderen dat het verrichten van smeekbedes voor overledenen toegestaan en zelfs aangeraden is.

Footnotes

  1. ^ Sahih Muslim 1630; Sunan Ebu Dawud 2880; Sunan en-Nesaï 3651; Darimi, Mukaddime 4; Ahmed ibn Hanbel 2:372
  2. ^ Ibn Madje, Mukaddime 20
  3. ^ Sunan Ebi Dawud: 3200
  4. ^ Sunan Ibn Madje 3664
  5. ^ De Kuran 59:10

Gerelateerde vragen