Kent de Islam een scheiding van kerk en staat?


Een scheiding van kerk en staat is in de Islam niet mogelijk. De Islam omvat immers in zijn uitvoering de gehele 24 uur van de mens. Zo stelt de Islam het privéleven in, hoe te eten en te drinken, de relatie tussen man en vrouw en ook de relatie met de staat. Bovendien is het, ongeacht de vorm van regeren, essentieel om te worden bestuurd volgens de wetten van Allah (swt). We zien het mooiste voorbeeld hiervan in onze Profeet (saw) die vooraan stond in de religie en tegelijkertijd de staat regeerde. Indien dit niet zo was geweest dan zou de Profeet (saw) de man kiezen die hij het meest vertrouwt, laten we zeggen Ebu Bekir (ra), en hem de heerschappij geven als de eerste kalief en zelf als een profeet op de achtergrond staan. Na de Boodschapper van Allah (saw) hebben de kaliefen een soortgelijke missie uitgevoerd.

Kortom: de bepalingen van de Islam manifesteren zich op alle levensfasen, beginnend vanuit het privéleven. Dit omvat ook het staatsbestuur. De Islam kent geen scheiding van kerk en staat.

Gerelateerde vragen