Kunnen vrouwen als imam het gebed leiden voor mannen?


Er is een unanieme overeenstemming in alle vier mezahib (hanifi, shafii, maliki en hanbeli wetscholen) dat het niet toegestaan is voor vrouwen om als imam het gebed te leiden voor mannen. [1]

De overlevering van Profeet Muhammed (saw) waarin hij verduidelijkt dat geen enkele vrouw imam kan zijn voor mannen[2] is een van de bronnen die deze waarheid verheldert.

Bovendien bestaat er geen enkel voorbeeld vanaf de gelukzalige eeuw tot aan het heden waarin te zien is dat vrouwen als imam het gebed leiden voor mannen.

Het beschouwen dat vrouwen imam kunnen zijn voor mannen is een acceptatie van iets dat niet aan de Islam toebehoort en hetgeen aan de Islam toevoegen, dit wordt bid'at genoemd. Wat de bid'at betreft, volgens een overlevering van de Profeet (saw) is het een afdwaling. [3]

Footnotes

  1. ^ Ibn Kudame, el-Mughni, III, 32-33; Ibn Abidin, Reddu’l-Mukhtar, II, 306, 321; Djeziri, el-Meza- hibu’l-erbe‘a I, 372]
  2. ^ Zie Ibn Madje, Ikametu’s-Salat, 78; Beyhak, es-Snen'l-kru, III, 128
  3. ^ Muslim, Djumua, 867; Ebu Dawud, Sunen, 6

Gerelateerde vragen