Kunnen wij onze kinderen de namen van Allah geven?


Een van de plichten van een ouder jegens hun kinderen is om hen een goede naam te geven. De profeet (saw) verklaarde in een van zijn overlevering dat we onze kinderen mooie namen moeten geven, omdat mensen op de Dag des Oordeels bij hun namen geroepen zullen worden.[1]

Wat betreft het geven van de namen van Allah aan kinderen, de namen van Allah worden gecategoriseerd in twee groepen. De namen die tot het eerste geroep behoren, zijn de namen die alleen voor Allah bestemd zijn. Zulke namen mogen niet gegeven worden aan mensen. Indien iemand echter een van deze namen wilt gebruiken, dient hij het woord ‘abd (dienaar)’ aan het begin van de naam toe te voegen. Bijvoorbeeld, Abdullah (de dienaar van Allah), Abdurrahman (de dienaar van Rahman), Abdurrahīm (de dienaar van Rahīm) etc.

De namen zoals Kerīm, Latīf, Raūf, Hannān die tot de tweede groep behoren echter zijn de namen die niet alleen voor Allah bestemd zijn en mogen aan anderen gegeven worden.[2]

Footnotes

  1. ^ Zie Abū Dawūd, Edeb, 69.
  2. ^ Ibn Abidīn, Reddu’l-mukhtār, IX, 598.

Gerelateerde vragen