Kunt u uitleggen wat de volgende overlevering betekent: “Als hij Mij aan een handbreedte probeert te benaderen, benader Ik Hem aan een armlengte. Wanneer hij Mij aan de afstand van een armlengte probeert te benaderen, benader ik hem aan de afstand van twee uitgestrekte armen. En als hij naar Mij toe komt lopen, ren Ik hem tegemoet.”


Het is overgeleverd door Enes (ra) dat volgens een overlevering van de Profeet (saw) Allah het volgende heeft verkondigd:

“Als mijn dienaar zich een handbreedte naar Mij toe wendt, dan wend Ik Mij een armlengte naar hem; als hij zich een armlengte naar Mij toe wendt, dan wend Ik Mij met de wijdte van uitgespreide armen naar hem; en als hij naar Mij toe komt lopen, dan kom Ik naar hem toe rennen.”[1]

In deze overlevering staat dat Allah de Almachtige veel meer nabijheid toont aan Zijn dienaar, dan op de nabijheid van de dienaar tot Allah. Dit wordt met stoffelijke maten aangegeven, namelijk met handbreedte, armlengte en uitgespreide armen; als ware door op het lopen met rennen te reageren. Al deze uitdrukkingen worden metaforisch gebruikt over Allah. De uitdrukkingen kunnen echter nooit letterlijk verbonden worden aan Hem.

Als we over deze uitspraken nadenken, voelen we wat een aangrijpend compliment ze uitdrukken. Het belangrijkste is niet de afstand die wordt genomen, maar om je oprecht tot Allah te wenden. Het goddelijke compliment van Allah dat wordt gegeven is belangrijker dan de weg die de dienaar bewandelt.

De volgende lessen kunnen we leren van deze overlevering:

  1. Allah geeft veel beloningen voor de kleine daden van een dienaar.
  2. Deze handelswijze laat zien hoe groot de vrijgevigheid van Allah is.
  3. De strijd en inspanning van de dienaar geeft hem/haar de kans om te profiteren van deze grote genade.

    Footnotes

    1. ^ Bukhari, Tewhid 50; Ibn Madje, Edeb 58

Gerelateerde vragen