Mag een bekeerling aanwezig zijn bij de huwelijks voltrekking van een ongelovige in het stadhuis (voor de wet)?

Originele vraag

Ik ben bekeerling mijn dochter (nog) niet. Zij is dus ongelovige. Mag ik aanwezig zijn bij haar huwelijk (stadhuis voor de wet)? Er wordt geen feest gegeven. Alleen het wettelijke gedeelte. Er zijn maar 10 mensen aanwezig.


Antwoord


Ten opzichte van de Islamitische wetgeving is er geen bezwaar om een dergelijk huwelijk bij te wonen. U kunt dus de huwelijksceremonie van uw dochter bijwonen.

Gerelateerde vragen