Mag men in het geheim trouwen?


Het wordt ‘in het geheim trouwen’ genoemd wanneer de man en de vrouw in het geheim trouwen zonder hun familie, vrienden, kennissen, etc. op de hoogte te brengen. Omdat men hierbij het trouwen niet openbaart, gaat dit in tegen de principes van de religie aangaande de nikah en het gezinsleven. Zelfs als er twee getuigen zijn bij het trouwen, maar de nikah wordt verborgen gehouden van de gezinnen, familie en vrienden, wordt dit niet beschouwd als trouwen in het openbaar. Immers, de Profeet (saw) heeft het volgende verkondigd:

“Hetgeen dat een geoorloofd huwelijk onderscheidt van een ongeoorloofd huwelijk, is het bespelen van de def (drum) en openbaren.”[1]

Hiermee maakt de Profeet (saw) het belang van de openbaring duidelijk en laat dit zelfs wetmatig vaststellen. Ebu Bekr (ra) heeft het trouwen dat in het geheim is verricht, als ongeldig verklaard.[2]

Footnotes

  1. ^ Tirmidhi, Nikah 6
  2. ^ Sahnun, el-Mudewwene, II 128,129

Gerelateerde vragen