Mijn vrouw stuurt elke maand van haar eigen verdiende geld een groot deel naar haar eigen familie. Terwijl ik weet dat zij vrij is haar eigen geld te spenderen zoals ze dat wil, erger ik me wel eraan. Wat kan ik hiertegen doen?


Wij willen eerst benadrukken dat het zeer positief is dat u, uw situatie vanuit Islamitisch oogpunt beschouwd.

De straffen en de beloningen, die het gevolg zijn van de verantwoordelijkheden met betrekking tot religieuze verplichtingen zijn allemaal individueel. Volgens de Islam geldt binnen een gezin het principe van eigendomsverdeling. Als binnen een gezin het eigendom al onderling is verdeeld, dan behoort een ieders eigendom tot zichzelf. Dus, volgens de Islam kan uw vrouw haar eigen geld besteden zoals zij wil, op voorwaarde dat ze haar zekat betaalt. We treffen zowel in de verzen van de Kuran alsmede in de overleveringen van de Profeet (saw) aan dat het zorgen voor de behoeftigen en arme verwanten heel veel beloningen oplevert. In onze tijd zien wij dat veel mensen hun gelden en bezittingen voor niks verspillen. In uw stelling heeft u doorgegeven dat uw vrouw in plaats van verspillen, haar familieleden ondersteunt. Aangezien dit in onze religie wordt aangeraden, krijgt zij beloningen. Indien u niet tegen haar gaat, kunt u waarschijnlijk een deel van die beloning krijgen inshaallah, omdat u haar niet belet om een dergelijke goede daad te verrichten.

Gerelateerde vragen