Mogen ouders liegen tegen hun kind en mogen ouders hun kind slaan zonder reden?


Liegen wordt beschouwd als één van de grote zonden in de Islam. Een persoon die moslim is, zou dan ook nooit moeten liegen. Liegen tegen een kind is nog gevaarlijker, omdat het ook de morele waarde van het kind schaadt.

Wat betreft de kwestie van het slaan van het kind:

In zijn afscheidsbedevaart (één van de belangrijkste regels die moslims in acht horen te nemen) sprak de Profeet (saw) alle moslims toe: "Uw bloed, uw rijkdom en uw eer zijn voor elkaar verboden."

Een kind valt ook onder deze regel. Ondanks dat het een kind is, worden zijn leven, bezit en eer beschermd; daarom kan de vader of iemand anders het kind niet pijnigen. Slaan is een pijniging en een vernedering. De ouders van het kind kunnen echter voor "educatieve doeleinden" straf geven. Er zit een groot verschil tussen straffen voor educatieve doeleinden en genadeloos slaan. Ouders die zich zodanig afreageren op hun kind zijn heel verkeerd bezig.

Het is niet mogelijk dat onrecht onbestraft zal blijven. Ieder mens zal oogsten wat die zaait. Engelen bezichtigen iedere actie van ons en registreren alles wat we doen. Wanneer we voor Allah (swt) verschijnen, zullen we verantwoording moeten afleggen voor onze daden. Er zijn overleveringen dat de Boodschapper van Allah (saw) in de dagen dicht bij zijn overlijden heeft gevraagd aan zijn metgezellen of zij allemaal tevreden zijn met hoe hij was tegenover hen. Dit omdat hij geen verantwoording wilde afleggen voor het kwetsen van één van hen. Deze actie is een voorbeeld voor de gehele moslimgemeenschap.

De rechten van de ouders over hun kinderen zijn enorm. Dit recht betekent niet dat ze in het hiernamaals niet verantwoordelijk zullen worden gehouden. Zij zullen verantwoordelijk worden gehouden voor zowel slaan als andere slechte daden. De rechtszaak in het hiernamaals zal echter beoordeeld worden volgens de rechtvaardigheid van Allah (swt) en Hij beschikt over absolute rechtvaardigheid.

Gerelateerde vragen