Stel je voor iemand zweert voor iemand anders en zegt dat hij niet daar mag werken. Maar hij wil het toch graag doen. Wat is de oplossing daarvan? Kan hij het werk toch doen? En wat moet zij doen die heeft gezworen?


De vraag die u heeft gesteld is niet duidelijk, omdat u geen gedetailleerde informatie heeft gegeven over het probleem die u wilt oplossen. Indien een moeder bijvoorbeeld zijn minderjarige kind geen toestemming geeft om iets te doen, dient het kind volgens de wensen van zijn moeder te handelen. Indien een gewone persoon bijvoorbeeld dat doet, hoef je niet volgens zijn wens te handelen. Aangezien wij niet duidelijk weten wie u met uw vraag bedoelt, kunnen wij geen gedetailleerd antwoord geven op uw vraag. Echter, het is verplicht voor degene die heeft gezworen en nadien zijn belofte heeft verbroken om een boetedoening te betalen. De boetedoening kan als volgt:

  • Een slaaf vrijlaten;
  • 10 arme mensen van een ochtend en een avondmaaltijd voorzien;
  • 10 arme mensen goed draagbare kleding geven.

Men is vrij om tussen deze drie opties te kiezen. Als men niet in staat is om een van deze drie opties uit te voeren, dient men drie achtereenvolgende dagen, zonder onderbrekingen, te vasten als boetedoening.[1]

Tevens is het niet nakomen van een belofte in naam van Allah (swt) een grote zonde en een handeling die een moslim niet mag verrichten. Daarom dienen we te allen tijde op te passen waarvoor we zweren en beloftes maken.

Footnotes

  1. ^ Zie, de Kuran 5:89

Gerelateerde vragen