Waarom is de Kuran in het Arabisch geopenbaard?


Om gedetailleerd antwoord te kunnen geven, is het noodzakelijk om een heel stuk of boek te schrijven. Dit zal onze vraag-antwoord stijl overtreden. Daarom zullen we puntsgewijs een kort en bondig antwoord proberen te geven zodat het onderwerp verhelderd wordt.

De Kuran is gezonden naar profeet Muhammed (saw) wiens taal Arabisch was. Als de Kuran in een andere taal gezonden zou worden, zou Rasul-u Ekram Aleyhissalatu Wesselam het niet begrijpen. Hoe zou hij (saw) zijn taak als boodschapper kunnen volbrengen als hijzelf de boodschap niet zou kunnen begrijpen?

De volgende verzen zijn zeer verhelderend:

“Wij hebben geen boodschapper gezonden die de taal van zijn volk niet sprak, zodat hij voor hen (zaken) kon verduidelijken.”[1]

En als Wij hem als een Kuran in een vreemde taal hadden geopenbaard, (anders dan Arabisch) dan zouden zij gezegd hebben: “Waarom zijn haar verzen niet nauwkeurig (in onze taal) uitgelegd? Wat! (Een Boek) niet in het Arabisch en de Boodschapper is een Arabier?”[2]

Net zoals andere heilige geschriften was het voor de Kuran noodzakelijk om naar een bepaalde plaats gezonden te worden. Het is tegen de wetten van Allah om een geschrift in alle talen naar alle volken als een soort regen neer te laten dalen. Net zoals het Oude Testament in de taal van het volk (Hebreeuws) is gezonden, is de Kuran in de taal van het volk (Arabisch) gezonden.

Wat de Kuran onderscheidt van andere heilige geschriften is de expressiviteit en bewoording welk een wonder op zich zijn. Zodat de eerste lezers van Kuran de buitengewone welbespraaktheid, ongekende eloquentie en uitzonderlijke zeggingskracht konden begrijpen, heeft de Arabische taal met goddelijke wijsheid door de eeuwen heen, onderscheidend van andere talen, een diepgang en uitgebreidheid en omvangrijkheid bereikt. In deze context zijn de Arabieren (met goddelijke wijsheid) voorbereid als een ongeletterd volk, welk niet konden transcriberen waardoor ze gedwongen werden om hun historische gebeurtenissen en trots in hun geheugens te graveren. Om hun geschiedenis in hun geheugens te graveren, was het noodzakelijk voor ze om gebruik te maken van stijlfiguren zoals: allegorieën, metaforen, asyndetische vergelijkingen en metonymie.

Dit systeem heeft bij de Arabieren ervoor gezorgd dat de dichtkunst en welbespraaktheid over de gehele mensheid een uniek hoogtepunt had bereikt. Hierdoor konden de Arabieren begrijpen dat de Kuran een bovenmenselijk woord is. Dit is ook de reden geweest dat honderdduizenden mensen gingen knielen voor de belaghat van de Kuran. De overgrote meerderheid kon de unieke stijl van de Kuran niet weerstaan en bekeerde zich tot de Islam. Zelfs degenen die om politieke, sociale, culturele of economische redenen de oren hebben gesloten voor de waarheid, hebben zich moeten toegeven aan de schoonheid van deze unieke stijl. Om het geloof van hun voorouders niet te verlaten heeft men dit wonder van de Kuran ‘magie’ genoemd. Op deze manier hebben ze de schoonheid van de Kuran proberen te weerleggen.

Uit het bovengenoemde blijkt dat een van de wijsheden dat de Kuran in het Arabisch is geopenbaard, is de bijzondere positie van de Arabische taal. Deze taal bezit de capaciteit om het wijselijke, spirituele en linguïstische wonder van de Kuran te weergeven.

Omdat de Kuran een universele openbaring is, de gehele mensheid aanspreekt en een openbaring tot de Dag des Oordeels is, is de positie van de taal van groot belang. Het Arabisch is een zeer brede taal waarmee je met één woord naar verschillende betekenissen kunt verwijzen, met weinig woorden veel kunt uitdrukken en bezit de zeer fijne esthetische kunst van taal waarmee allerlei soorten schrijfstijlen weergeven kunnen worden. Dit heeft het Arabisch tot een waardige positie gebracht om de taal van de wereldboodschap aldus de Edele Kuran te worden.

Tenslotte moeten we niet vergeten dat in wat voor taal de Kuran ook gezonden zou zijn, dezelfde vraag gesteld zou worden. Echter is het noodzakelijk dat een openbaring gezonden moet worden in een taal wat door mensen gesproken wordt.

Footnotes

  1. ^ De Kuran 14:4
  2. ^ De Kuran 41:44

Gerelateerde vragen