Wanneer begint de opvoeding van een kind volgens de Islam?


Volgens de Islam heeft een vader sommige verantwoordelijkheden jegens zijn kind. De drie belangrijkste verantwoordelijkheden kunnen als volgt beschreven worden:

- Trouwen met een fatsoenlijke dame die in de toekomst de moeder van zijn kind zal worden.
- Een mooie naam geven aan het kind.
- De religieuze opvoeding van het kind.

De eerste verantwoordelijkheid van een vader jegens zijn kind geschiedt nog voor de geboorte. Dat wil zeggen dat de vader met een fatsoenlijke dame dient te trouwen, omdat zij in de toekomst de moeder van zijn kinderen zal zijn. Dat houdt in dat de Islam, de opvoeding van een kind start geeft nog voordat het kind naar deze wereld is gekomen. Indien een man in het kiezen van zijn vrouw attent en bedachtzaam zal zijn, kan eveneens de bovenvermelde derde verantwoordelijkheid van een vader jegens zijn kind op een makkelijke wijze vervuld worden.

Gerelateerde vragen