Wat betekent Esma-ul-Husna?


Esma-ul-Husna is een bepaling die uit een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord samengesteld is. Ism betekent naam, esma is het meervoud van ism. Husna betekent “de mooie”. Dus, Esma-ul-Husna heeft de betekenis: “de mooie namen” of “de schone namen”. Het is een term die wordt gebruikt om alle namen van Allah (swt) aan te duiden.

Waarlijk, alle mooie namen behoren Allah (swt) toe. Deze waarheid is eveneens verkondigd in de Kuran met de volgende verzen:

“Allah, er is geen god dan Hij. Hem behoren de mooiste namen toe.”[1]

“Hij is Allah, de Schepper [el-Khalik], de Voortbrenger [el-Bari], de Vormer [el-Musawwir]. Hem behoren de mooiste namen toe. Al hetgeen zich in de hemelen en op de aarde bevindt, verheerlijkt Hem. Hij is de Almachtige, de Alwijze [el-Aziz, el-Hakim].”[2]

Aangezien Allah (swt) de bezitter is van alle volmaaktheden en perfecties, hebben Zijn namen heilige kwalificaties die de meest verhevene en absolute superioriteit uitdrukken. Allah (swt) heeft veel namen die zowel in de Kuran alsmede in de ehadis worden vermeld. Door deze namen te leren kennen, kent men Allah (swt), houdt van Hem en wordt een ware dienaar. Bovendien wordt in de Kuran verkondigd dat men Allah (swt) met Zijn mooie namen dient aan te roepen.[3] Er is geen beperking in het gebruiken van de namen van Allah (swt) tijdens het aanroepen van Hem. Dat wil zeggen dat men met iedere mooie naam Hem kan aanroepen. Deze waarheid is verduidelijkt met het volgende vers:

“Roep Allah aan of roep de Barmhartige [er-Rahman] aan.” Bij welke naam jij Hem ook aanroept, Hij heeft de mooiste namen [eigenschappen].”[4]

Footnotes

  1. ^ De Kuran 20:8
  2. ^ De Kuran 59:24
  3. ^ Zie De Kuran 7:180
  4. ^ De Kuran 17:110

Gerelateerde vragen