Wat is de deugd van de eerste tien dagen van Dhul-Hidjdjeh?


Dhul-Hidjdjeh is de twaalfde en laatste maand van de Islamitische kalender, waarin de verplichting hadj wordt verricht. De meeste geleerden zijn van mening dat de zinsnede ‘tien nachten’ die in soera el-Fedjr is verkondigd, naar de eerste tien nachten van Dhul-Hidjdjeh verwijst.[1] En de tiende dag ervan is de eerste dag van het offerfeest.

Teneinde naar de waarde van deze tien dagen te verwijzen, verkondigde de Profeet (saw) het volgende:

“Er is geen daad die geliefder is bij Allah dan een (goede) daad die in deze tien dagen wordt verricht…”[2]

Bovendien verkondigde hij (saw) het volgende:

“Er zijn geen aangenamere dagen om Allah te aanbidden dan de eerste tien dagen van Dhul-Hidjdjeh. Iedere dag die op die dagen wordt gevast staat gelijk aan een jaar vasten en de verrichte gebeden op de nachten ervan gelden alsof ze in de nacht van Kadr zijn verricht.”[3]

Volgens de geleerden zijn deze tien dagen zeer waardevol en deugdzaam omdat de bedevaart, een van de pijlers van de Islam, in deze dagen wordt verricht.[4] Bovendien kunnen wij van de overleveringen van de Profeet (saw) begrijpen dat het vasten op de dag van arafe zeer deugdzaam is.[5]

Footnotes

  1. ^ Zie Razi, Mefatihul-ghayb, XXXI:163
  2. ^ Bukhari, Ideyn 39
  3. ^ Tirmidhi, Sawm 52; Ibn Madjeh: Siyam 39
  4. ^ Zie Ibn Hadjer, Feth, II:459
  5. ^ Zie, Muslim Siyam 196; Ebu Dawud, Sawm 64

Gerelateerde vragen