Wat is de regeling over koersverandering/waardeverandering van een geldeenheid bij het lenen van geld en later terugbetalen?


Wanneer de lening betaald moet worden, is het toegestaan om het bedrag, waarvan de waarde is gedaald, te betalen als gevolg van het inflatie-verschil. Het is echter niet toegestaan om een transactie aan te gaan waarbij rente wordt betaald, hoe klein het percentage ook is. Voorlopig verandert de bepaling niet, aangezien de transactie als een belang wordt beschouwd en de toekomstige situatie onbekend is en de situatie op elk moment kan worden gewijzigd. Volgens Ebu Yusuf verandert de situatie alleen wat betreft het aflossen van de schuld.

Als iemand bijvoorbeeld een miljoen euro, met rente, voor een jaar uitleent voor anderhalf miljoen euro, is het haram. Er is namelijk rente over dit bedrag geëist.

Als het eerder gegeven miljoen euro na slechts één jaar, als gevolg van inflatie, op het moment van betaling anderhalf miljoen euro is geworden, dan is het wel toegestaan om anderhalf miljoen euro te eisen. Dit geld heeft namelijk geen nominale waarde zoals goud en zilver. Het geld wordt behandeld volgens de waarde die eraan wordt toegeschreven.[1]

Fikh-geleerden zeggen dat het verschil onder inflatie toegestaan is. Bijvoorbeeld: 10 gouden munten zijn 10.000 euro waard, en u leende 10.000 euro uit aan een vriend. Eén jaar later heeft uw vriend uw 10.000 euro terugbetaald, maar hij kan vanwege de waardevermindering slechts acht gouden munten kopen. Als je dan toch die twee gouden munten in verschil neemt, om de waarde van 10 gouden munten weer te bereiken, is er dan rente? Op deze vraag zei Imam Azam: "Ik weet het niet!" Sommige fikh-geleerden zeggen: "Het is toegestaan.", omdat er sprake is van schade.[2]

Footnotes

  1. ^ Halil GÜNENÇ, Fatwa's voor hedendaagse kwesties, I/320-321
  2. ^ Zie Medjmuatur-Rasaïl İbn Abidin 2:60

Gerelateerde vragen