Wat is het belang van trouwen in de Islam?


De Islam is een religie die mensen niet alleen tot de gelukzaligheid in het hiernamaals, maar ook tot gelukzaligheid in deze wereld leidt. Aangezien een familie als een instelling een soort paradijs is voor de mens, waarmee hij de schaduw van het genot van het paradijs ervaart, zijn er heel veel verzen in de Kuran en overleveringen van profeet Muhammed (saw) die het belang van trouwen uiteenzetten.

Bijvoorbeeld, in een van de verzen verkondigt Allah (swt) het volgende:

“En huw de ongehuwden onder jullie en de deugdzamen onder jullie mannelijke of vrouwelijke slaven. Indien zij arm zijn, zal Allah hen uit Zijn overvloed verrijken. Allah is Alomvattend, Alwetend.”[1]

In een ander vers wordt het volgende verkondigd:

“En tot Zijn tekenen behoort dat Hij uit jullie midden echtgenoten voor jullie heeft geschapen, opdat jullie [gemoeds-] rust bij hen vinden. Hij heeft liefde en barmhartigheid tussen jullie aangebracht. Daarin bevinden zich zeker tekenen voor een volk dat nadenkt.”[2]

Bovendien treffen wij in vele overleveringen aan dat profeet Muhammed (saw) moslims heeft aangemoedigd om te trouwen. In een van deze overleveringen heeft profeet Muhammed (saw) verkondigd dat zijn ummet dient te trouwen zodat hij op de dag des oordeels trots zal zijn door hun veelvoud in aantal.[3]

Weer in andere overleveringen worden het volgende verkondigd:

“O jeugd, mogen degenen onder jullie, die in staat zijn om te trouwen, dit ook doen.”[4]

"Het huwelijk is mijn sunnet. Degene die mijn sunnet niet verricht, behoort niet tot mij. Jullie dienen te trouwen. Immers, jegens andere gemeenschappen ben ik trots vanwege jullie veelvoud in aantal."[5]

In één opzicht is het trouwen een soort contract die tussen een man en een vrouw getekend is en in een ander opzicht is het een aanbidding. Indien iemand zeer sterke geslachtelijke verlangens heeft, is het voor hem farz om te trouwen. Anders kan hij in het moeras van grote zondes belanden. Indien iemand, ten aanzien van zijn financiële toestand, zich sterk genoeg voelt om te trouwen, en indien hij geen zeer sterke geslachtelijke verlangens heeft, dan is het voor hem sunnet om te trouwen.

Sommige geleerden zeggen dat als iemand niet in staat is om te trouwen vanwege ouderdom of een ziekte zoals geslachtelijke gebrekkigheid, het beter is voor hem om niet te trouwen. Immers, het kan problemen veroorzaken in de toekomst.[6] En indien iemand vreest dat hij tegen een vrouw met wie hij zal trouwen niet rechtvaardig kan zijn, is het mekruh voor hem om te trouwen.[7]

Footnotes

  1. ^ De Kuran 24:32
  2. ^ De Kuran 30:21
  3. ^ Zie Abdurrezzak, el-Musannef, VI:173; Beyhaki, es-Sunenul-Kru, VII:131
  4. ^ Bukhari, Nikah 3; Muslim, Nikah 1
  5. ^ Ibn Madje, Nikah 1
  6. ^ Zie Ibn Kudame, el-Mughni, IX:343
  7. ^ Mewsili, el-Ikhtiyar, III:38

Gerelateerde vragen