Wat is het oordeel over masturbatie volgens de Islam?


In de Islamitische literatuur wordt zelfbevrediging met de hand istimna genoemd.

De meerderheid van de geleerden hebben aan de hand van de Kuran alsmede de overlevering van de Profeet (saw) geconcludeerd dat istimna haram is in de Islam.

Bijvoorbeeld, zowel de geleerden van de Shafii- en Maliki-wetscholen alsmede Imam Nesefi zijn van mening dat men vanuit het vers:

“En die hun kuisheid beschermen, behalve tegenover hun echtgenotes of wat hun rechterhanden bezitten, dan wordt het hun niet verweten. [Met ‘wat hun rechterhanden bezitten’ worden slavinnen bedoeld.] Wie meer dan dit wenst, zij zijn de overschrijders [van de grenzen].”[1]

De Islamgeleerden zijn van mening dat volgens dit vers degene die iets anders buiten zijn vrouw wenst tot de overschrijders zal behoren.

Volgens een overlevering die door Abdullah ibn Mesud (ra) is overgeleverd, verkondigde de Profeet (saw) tegen de jongeren dat ze dienen te trouwen indien ze het kunnen veroorloven. Bovendien zei hij (saw) dat degenen die niet in staat zijn om te trouwen, dienen te vasten, omdat het vasten als een schild voor hen zal dienen.”[2]

Het is duidelijk te zien in deze overlevering dat de Profeet (saw) degenen die niet in staat zijn om te trouwen heeft opgedragen om te vasten. Als zelfbevrediging met de hand toegestaan zou zijn, dan had de Profeet (saw) dit wel als een mogelijke optie gegeven. Aangezien hij dit niet als optie bood, betekent het dat het niet toegestaan is.

Bovendien is het wetenschappelijk bewezen dat masturberen schadelijke gevolgen voor de gezondheid heeft. Tevens houdt het de persoon tegen om te trouwen, omdat hij vanwege masturbatie een alternatieve mogelijkheid kan krijgen om zijn verlangens te stillen en in zijn seksuele behoeftes te voorzien.

De weg die onze Profeet (saw) heeft toegewezen aan jongeren, die onderdrukt worden door lusten en verleidingen, is de mooiste weg. Op deze manier verricht een jonge persoon een aanbidding en ook vindt hij een manier om zichzelf te beheersen tegen lusten en verleidingen.

Allereerst zijn het extra vasten, het bezig zijn met Islamitische en geloof gerelateerde kwesties, het bijwonen van kringen en het omringd zijn met een omgeving, die ervoor zorgt dat je wordt afgeschermd tegen zondes, de mooiste manieren om beschermd te worden tegen verboden handelingen. De duivel wil juist dat je het verboden gebied betreedt, waarbij de nefs druk op je voert en de gevoelens jou ook onderdrukken. De meest effectieve manier om lustgevoelens onder bedwang te houden, is het bezig zijn met spirituele zaken en het bevriend zijn met goed gemanierde vrienden met moraal.

Naast hetgeen hiervoor is besproken, is het ook nog zo dat Imam Ahmed bin Hanbel en Ibni Hazm van mening zijn dat sperma iets is dat het lichaam soms naar buiten wil gooien en daar ook behoefte aan heeft. Hierdoor is het middels de hand naar buiten spuiten van sperma, volgens de genoemde imams, te vergelijken met het af laten nemen van bloed en daardoor toegestaan. De Hanbeli geleerden hebben het met de hand naar buiten laten spuiten van sperma verbonden aan twee voorwaarden:

  1. Er moet een risico bestaan voor het plegen van zina (buitenechtelijke geslachtsgemeenschap/overspel);
  2. De betreffende persoon moet geen mogelijkheid en vermogen hebben om te kunnen trouwen.[3]

De geleerde Ibni Abidin, die standpunten van de Hanefi-wetsschool overlevert, besteedt daarbij ook aandacht aan de opvattingen van de Hanefi-geleerden over het onderwerp masturbatie. Zo zegt de rechtsgeleerde Fakih Ebulleys, dat hij hoopt dat het geen probleem zal zijn, indien iemand masturbeert, omdat zijn lustgevoelens een hoogtepunt (grens) bereiken waardoor het zo erg wordt dat het hem continu bezighoudt, terwijl diegene niet is getrouwd of wanneer hij vanwege een uitzonderlijk geval (maandelijkse toestand bij vrouwen) geen geslachtsgemeenschap met zijn vrouw kan hebben. Echter, het puur masturberen om lustgevoelens op te wekken en om jezelf te verleiden is niet toegestaan waardoor dan een zonde wordt gepleegd.[4]

Verder zegt de Hanefi-geleerde Shurunbilali:

“Als een ongehuwde persoon vreest voor het plegen van een zonde, dan kan het voor hem toegestaan zijn om te masturberen, zodat hij zijn lustgevoelens onder bedwang houdt. Vanwege een dergelijke daad zal diegene noch een beloning ontvangen noch een zonde plegen. Hij wordt daarentegen wel zondig, indien hij puur masturbeert voor genot.”[5]

Iemand die het risico oploopt om een zonde te plegen, kan kiezen voor het verrichten van een masturbatie die dan als ehwenush-sher wordt gezien. Masturberen is dan, volgens de rechtsopvattingen van bepaalde geleerden, toegestaan, indien hij daarbij de intentie heeft om zichzelf en zijn kuisheid te beschermen tegen een grotere zonde. Niettemin is het iets heel ongepasts als iemand van het masturberen een gewoonte maakt. Bovendien kan veelvuldige masturbatie leiden tot een verlies van verstand en geheugen.

Om niet te vervallen in dergelijke situaties is het noodzakelijk om regelmatig geloof gerelateerde boeken te bestuderen, zowel op materieel als immaterieel vlak vaak bezig te zijn met Islamitische diensten, na te denken over spirituele kwesties, zich continu herinneren aan de dood die alle genot kapotmaakt, zich weerhouden van zondige blikken en door afstand te houden van zondig beeldmateriaal.

Footnotes

  1. ^ De Kuran 23:5-7
  2. ^ Zie Ibn Madje, Nikah 1
  3. ^ Zie Kadihan, I:46; Takiyyuddin Ibn Teymiyye, I:73; Buhuti, VI:125; Ibn Abidin, II:399; IV:27; Ibn Hazm, XI:392-393; M. Rewwas Kaladji
  4. ^ Ibn Abidin, 2:100; 3:156
  5. ^ Merakul-Felah p. 57

Gerelateerde vragen