Wat zijn de adviezen van profeet Mohammed (saw) met betrekking tot zwangerschap. Welke voeding wordt geadviseerd en welke worden afgeraden. Wat zegt de Kuran hierover?


In de overleveringen van de Profeet (saw) en de verzen van de Kuran konden wij geen gedetailleerde toelichting vinden over uw vraag. De les die de Islam ons over dit onderwerp heeft gegeven, is om te handelen in overeenstemming met de aanbevelingen van de deskundigen op dit gebied. Wij dienen de adviezen van de deskundigen over dit onderwerp te volgen en ervan te profiteren.[1]

In feite hechtte de Boodschapper van Allah (saw) veel belang aan de meningen van de experts in zijn tijd. Indien een kwestie bijvoorbeeld niet met openbaring was verhelderd, vroeg de Profeet (saw) de meningen van zijn metgezellen die kennis hadden over die kwestie.[2]

Footnotes

  1. ^ Zie de Kuran 16:43
  2. ^ Zie Ibn Hisham, Abdulmelik b. Hisham, es-Siretun-Nebewiyye, Beiroet, 1971, II:272; Ibn Sa‘d, Ebu Abdillah Muhammed b. Sa‘d el-Basri, Kitabut-Tabakatil-Kebir, Beiroet, II:14-15, 24

Gerelateerde vragen