Wat zijn de betekenissen van imam en djemaat?


Het woord imam kan twee betekenissen hebben:

  1. In zijn algemene betekenis is imam iemand die tenminste één ander persoon leidt in het gebed.
  2. In zijn globale betekenis is imam de leider van de moslimgemeenschap.

Het woord djemaat (lett. gemeenschap), wordt in het algemeen gebruikt voor de groep mensen die de imam volgen tijdens het gebed. Maar dit woord kan ook gebruikt worden voor elke groep van minimaal drie personen.

Gerelateerde vragen