Wat zijn de voordelen van het gezamenlijke gebed?


Het verrichten van het gebed, samen met andere moslims, zorgt ervoor dat we ons beter kunnen concentreren op en tijdens het gebed; onze gedachten gaan alleen naar het gebed. Tevens is het zo dat het bidden in gemeenschap tot eenheid, saamhorigheid en wederzijdse liefde leidt. Wanneer wij samen bidden, komen wij in contact met onze broeders en zusters en doen wij kennis op van elkaars situatie. Hierdoor kunnen wij elkaar helpen met het oplossen van problemen. In de moskeegemeenschap leren wij over de regels en geboden van ons geloof door middel van preken, lezingen en gesprekken.

Wij verbreden onze kennis over het leven en het gedrag van de Profeet (saw). Wij ervaren de vreugde en vrede van het bijeenkomen en het aanbidden van Allah in de moskeeën. Engelen omringen ons, we worden gezegend met de genade van Allah en Zijn gunst. Allah houdt meer van de aanbiddingen die gezamenlijk worden verricht. Vanwege de grote gunst van het gezamenlijk bidden, vergeeft Hij ons de fouten die wij tijdens het aanbidden maken.

Tevens wordt een moslim die het gebed gezamenlijk bidt 25 keer meer beloond.[1] De boodschapper van Allah (saw) heeft het bidden in een gemeenschap zelfs niet tijdens veldslagen verlaten. Daar waar de ene helft van de ashab ging bidden, ging de andere helft strijden en daarna gingen ze ruilen. Het is een van de belangrijkste sunnet’s van de boodschapper van Allah (saw).

Footnotes

  1. ^ Zie Saḥiḥ Muslim, mesādjid, 42, h.n. 649

Gerelateerde vragen