De zakaat is de brug van de Islam


Zoals bewezen en verkondigd in het Vijfentwintigste Woord(1) betreffende de balans tussen de moderne beschaving en Qur'ranische oordelen, bestaat de bron van alle immoraliteit en onstabiliteit binnen het sociale leven uit twee principes:

Leyletul Qadr


leyletul qadr


De 27ste nacht van de maand Ramadan, de nacht waarin de Koran is begonnen neer te dalen, is de meest waardevolle en profijtelijke nacht binnen de Islam.

Deze Waardevolle Nacht (Al Qadr) is waardevoller dan duizend maanden waar deze nacht niet in zit.

De vasten en de gemeenschap


Eén van de vele wijsheden van de vasten met betrekking tot het sociale leven van de mens luidt als volgt:

Heeft men, indien men volgens de Islamitische norm niet als rijk kan worden gekwalificeerd, maar wel voldoende middelen heeft om een offer te brengen ten behoeve van het offerfeest de verplichting een offer te brengen?


Volgens de Hanefi wetschool is de norm om een offer te brengen tijdens het offerfeest, aalmoezen en overige liefdadigheden te geven even hoog. Die norm bedraagt 20 miskal goud (dat is 85 gram goud of een vermogen dat in waarde gelijk is aan 85 gram goud). Een werknemer dient bijvoorbeeld van zijn vaste loon zijn bestedingen aan basisbehoeften in mindering te brengen.

Een dialoog met enkele jongeren die in deze tijd van aantrekkelijke verleidingen het verstand nog niet hebben verloren


Enkele jongeren die bloot stonden aan de aantrekkelijke verleidingen van de meiden, vroegen: “Hoe kunnen wij ons hiernamaals redden?”, en wilden hulp van de Risale-i Nur. 

Wat zegt de Islam over dromen? Hoe onstaan deze?
Wat zegt de Islam over dromen? Hoe onstaan deze?
Wat zegt de Islam over muziek?
Wat zegt de Islam over muziek?
Kan een Soennitische vrouw met een Shii man trouwen?
Kan een Soennitische vrouw met een Shii man trouwen?
Is in het geheim nikah (Islamitisch trouwen) doen, geldig?
Is in het geheim nikah (Islamitisch trouwen) doen, geldig?
Wat is het oordeel betreffende het roken?
Wat is het oordeel betreffende het roken?
Wie is de mens, van waar komt hij en waar gaat hij heen?
Wie is de mens, van waar komt hij en waar gaat hij heen?
Wanneer ben je moslim?
Wanneer ben je moslim?
Hoe is Allah ontstaan?
Hoe is Allah ontstaan?
Wat zijn de fundamenten van Iman (het geloof)?
Wat zijn de fundamenten van Iman (het geloof)?
Is het toegestaan om bevriend te zijn met joden en christenen?
Is het toegestaan om bevriend te zijn met joden en christenen?

Laatste Artikelen

"Iedere ziel zal de dood ondergaan en Wij beproeven u met kwaad en goed en tot Ons zult gij terugkeren" (Al-Anmbi'jaa, 35)