Laatste Antwoorden

Laatste Artikelen

“Boosheid komt van shaitan en de shaitan is geschapen uit vuur en vuur wordt alleen door water geblust, dus wanneer iemand van jullie boos wordt, laat hem woedhoe (de rituele wassing) verrichten” (Aboe Dawoed)