Laatste Antwoorden

Laatste Artikelen

“Het reciteren van soerah al-Ikhlaas staat gelijk (in beloning) aan (het reciteren van) één derde (deel) van de Koran” (Sahih Muslim)