Het belang van smeekbedes en de soorten ervan


[1]بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ ۞ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

[2]بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

[3]قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّى لَوْلاَ دُعآؤُكُمْ

Dat wil zeggen: “O mensen! Indien jullie geen smeekbedes verrichten, welke waarde hebben jullie dan nog?” Luister nu naar de volgende vijf opmerkingen met betrekking tot dit vers.

De eerste opmerking

Een smeekbede is een verheven aanbidding. Inderdaad, het is als de ziel ervan. Zoals wij op diverse plaatsen hebben vermeld, bestaan er drie soorten smeekbedes.

De eerste soort smeekbede: dit is de expressie van de eigen kenmerkende ontwikkelingsbekwaamheden, zoals de smeekbedes van de zaadjes en deeltjes aan Fatirul-Hakim. Zij vragen op deze manier: “Teneinde de verschijningen van Jouw namen uitvoerig te kunnen weergeven, ontwikkel ons en laat ons voorspoedig groeien. Ontvouw ons kleine bestaan en verander het in het grote bestaan van een boom!”

Een andere vorm van deze soort smeekbede is het volgende: het bijeenkomen van oorzaken is een smeekbede voor het verkrijgen van resultaten. Dat wil zeggen dat de oorzaken zich op een zodanige manier verenigen dat hun hoedanigheid een expressie toont. Zodoende smeken en vragen zij Kadir-u zul-Djelal om de resultaten te verkrijgen. Bijvoorbeeld, als water, warmte, aarde en licht zich verenigen rondom een zaadkorrel, ontstaat er een toestand. Deze toestand vormt een soort smeekbede en vraagt: “O onze Schepper, maak van deze zaadkorrel een boom!” Immers, het ontstaan van een boom, die een uniek wonder van de macht van Allah is, kan niet aan deze primitieve substanties worden toegeschreven die als materie noch over verstand noch over bewustzijn beschikken. Dit is onvoorstelbaar. Dus het bijeenkomen van oorzaken vormt een soort smeekbede.

De tweede soort smeekbede: dit is de smeekbede van de levende wezens welke uit hun aangeboren behoeftes naar voren komt. Het is een soort smeekbede aan Khalikur-Rahim om alle benodigdheden en wensen van alle wezens, die buiten hun macht en wil bevinden, op een geschikt moment en vanuit onverwachte plaatsen te verlenen. Immers, Hakimur-Rahim verleent hun benodigdheden aan hen, buiten hun macht en wil om, vanuit een voor hen onbekende plaats en op een voor hen juist moment. Aangezien hun handen dit niet kunnen bereiken, betekent dit dat deze gunst een resultaat is van hun smeekbedes.

Kortom, alles wat vanuit de gehele wereld naar het hof van Allah opstijgt, is een smeekbede. Datgene wat als oorzaak daartoe dient, zoekt en vraagt het resultaat van Allah.

De derde soort smeekbede: dit is de smeekbede van bewustzijn dragende wezens wat voortvloeit uit behoeftes. Deze kent twee soorten.

Indien dit smeekbede vanuit een noodsituatie geschiedt of volledig overeenkomt met een aangeboren behoefte of zeer nabij de expressie van de eigen kenmerkende ontwikkelingsbekwaamheden komt of vanuit een zuiver en oprecht hart wordt aangeboden, dan wordt het in de meeste gevallen verhoord. Het grootste deel van uitvindingen en ontdekkingen die de mensheid tot ontwikkelingen heeft geleid, is het resultaat van dit soort smeekbedes.

Al datgene wat als wonderwerken van de menselijke beschaving worden beschouwd en alle ontdekkingen en uitvindingen waarvan mensen geloven bijzonder trots op te kunnen zijn, zijn het resultaat van een soort smeekbede. Als resultaat van hun oprechte vraag met hun ontwikkelingsbekwaamheden wordt hun smeekbede verhoord. De smeekbedes die met de expressie van de eigen kenmerkende ontwikkelingsbekwaamheden en met de aangeboren behoeftes worden verricht, worden altijd verhoord voor zover zij niet in tegenspraak raken met belemmeringen of met voorwaarden en beperkingen.

De tweede soort is de ons algemeen bekende smeekbede. Ook deze bestaat uit twee vormen. De ene met daden, de andere met woorden. Bijvoorbeeld, een akker ploegen is een smeekbede met daden. Men dient zijn levensonderhoud niet van de aarde te kennen. Veeleer vormt de aarde de toegangspoort tot de schatkamer van barmhartigheid, opdat de boer met zijn ploeg aan die poort kan kloppen.

Wij zullen de details van de bovenvermelde soorten overslaan en zullen in de volgende opmerkingen één of twee geheimen van de met woorden verrichte smeekbedes verder bespreken.

De tweede opmerking

Een smeekbede heeft een krachtige invloed. In het bijzonder als aan de smeekbede continuïteit wordt verschaft, levert dat bijna altijd een resultaat op. Er kan zelfs gezegd worden dat smeekbedes één van de redenen tot het scheppen van het gehele universum vormt. Dat wil zeggen dat na het scheppen van het universum de smeekbedes van de mensheid, in het bijzonder van de islamitische gemeenschap, en vooral de geweldige smeekbede van Muhammed de Arabier (saw) een reden vormden voor het scheppen van het gehele universum. Dus, de Schepper van het universum wist dat in de toekomst Muhammed (saw) in naam van de mensheid zou vragen om een eeuwige gelukzaligheid en om de manifestaties van Zijn namen. Hij heeft deze toekomstige smeekbede verhoord en als gevolg daarvan het gehele universum geschapen.

Aangezien de smeekbede een zo geweldige waarde en een zo interne strekking heeft, is het dan überhaupt mogelijk dat de smeekbedes die sinds dertienhonderd jaar lang te allen tijde door driehonderd miljoen mensen en door ontelbare gezegende individuen te midden van djinns, mensen, engelen en geestelijke wezens, in overeenstemming met de geweldige goddelijke barmhartigheid en de eeuwige gelukzaligheid, voor Muhammed (saw) en voor de verwezenlijking van zijn doeleinden worden gedaan, niet verhoord zouden worden?

Aangezien al deze smeekbedes een zodanige continuïteit, strekking en duurzaamheid hebben verschaft en het aanvaardbaarheidsniveau hebben bereikt die via de expressie van de eigen kenmerkende ontwikkelingsbekwaamheden en via de aangeboren behoeftes worden verricht, heeft Muhammed de Arabier (saw) als resultaat van deze smeekbedes een buitengewone rang en status verworven. De betekenis van dit niveau is zelfs door één enkel verstand, waarin alle verstanden zich hebben verenigd, niet te begrijpen.

Nu dan o moslim! Inderdaad, op de Dag der Wederopstanding heb jij een dergelijke bemiddelaar. Volg dus zijn sunnet, teneinde de bemiddeling van deze bemiddelaar te verkrijgen!

Indien er wordt gesteld: aangezien hij Habibullah is, waartoe heeft hij dan al die zegeningen en smeekbedes nodig?

Het antwoord: hij (saw) is met de gelukzaligheden van zijn gehele ummet verbonden, deelt het geluk van ieder individu onder zijn ummet en maakt zich ook bezorgd over iedere vorm van ongeluk ervan. Voorzeker, hoewel de mate van zijn eigen geluk en perfectie eindeloos is, heeft hij zeer zeker behoefte aan eindeloze zegeningen, smeekbedes en barmhartigheid. Waarlijk, hij is deze ook waardig omdat hij naar de talloze soorten gelukzaligheden van ieder individu onder zijn ummet vurig verlangt en door de oneindig vele soorten ongeluk van eenieder bedroefd en verdrietig wordt.

Indien er wordt gesteld: soms verricht men een smeekbede voor zaken die definitief zijn aangeboden. Bijvoorbeeld, zoals de smeekbedes die tijdens de gebeden el-kusuf en el-khusuf worden verricht. Ook verricht men soms een smeekbede voor zaken die nooit aangeboden zullen worden. Wat betekent dit?

Het antwoord: zoals in andere verhandelingen is beschreven, is de smeekbede een vorm van aanbidding. Een dienaar verkondigt via een smeekbede zijn eigen machteloosheid en behoeftigheid aan Allah. Bepaalde omstandigheden markeren de tijd voor een smeekbede. Wereldse doeleinden die men wenst met zijn smeekbede vormen niet de ware doeleinden. Indien deze doeleinden niet tot stand komen, kan men niet zeggen: “Deze smeekbede is niet verhoord.” Integendeel hoort men te zeggen: “De aangegeven tijd voor deze smeekbede is nog niet afgelopen.”

En is het überhaupt mogelijk dat de eeuwige gelukzaligheid, welke door de gelovigen voortdurend in elk tijdperk met een smeekbede in volmaakte oprechtheid en in enthousiasme wordt gevraagd, aan hen niet verleend zou worden? En dat Kerimul-mutlak, Rahimul-mutlak, Die met de getuigenis van het gehele universum over een grenzeloze barmhartigheid beschikt, hun smeekbedes niet zou verhoren en zodoende een eeuwige gelukzaligheid niet tot stand zou brengen?

De derde opmerking

De smeekbede die in woorden wordt verricht, heeft twee manieren van verhoord worden. Ofwel wordt het precies geaccepteerd zoals dat gewenst is, ofwel wordt het in een nog betere vorm beantwoord.

Bijvoorbeeld, iemand wenst voor zichzelf een zoon, maar Allah de Rechtvaardige schenkt aan hem een dochter zoals Meryem. Men kan dan niet zeggen: “Zijn smeekbede is niet verhoord.” Veeleer hoort men juist te zeggen: “Zijn smeekbede is in een betere vorm verhoord.” Soms verricht iemand een smeekbede voor zijn geluk op aarde, echter wordt dit geaccepteerd voor het hiernamaals. Men kan dan niet zeggen: “Zijn smeekbede is geweigerd.” Men hoort juist te zeggen: “Het is op een meer zinvolle wijze beantwoord.”

Aangezien Allah de Rechtvaardige alwijs is, smeken wij Hem om iets en Hij geeft ons antwoord. Echter, Hij handelt ten aanzien van ons met Zijn wijsheid. Een ziek persoon dient geen laster te werpen op de wijsheid van zijn arts. Als hij vraagt om honing en de deskundige dokter hem kinine tegen malaria voorschrijft, dan moet hij niet zeggen: "De dokter heeft naar mij niet geluisterd.” Veeleer heeft de dokter zijn ach en wee, zijn kermen en klagen gehoord en op basis daarvan zijn antwoord gegeven. Hij schreef iets beters voor dan hetgeen werd gevraagd.

De vierde opmerking

Het resultaat en de mooiste, fijnzinnigste, zoetste en beschikbare vrucht van een smeekbede is het volgende:

Degene die een smeekbede verricht, is zich bewust van het feit dat er iemand is die hem hoort, een remedie zendt voor zijn kwalen en zich over hem ontfermt, iemand wiens macht omtrent alles toereikend is. In deze wereld, die op een grote herberg lijkt, is hij niet alleen. Er is een vrijgevige Heer Die Zich om hem bekommert. Bovendien beschouwt hij zich in de tegenwoordigheid van Degene Die al zijn behoeftes kan bevredigen en al zijn vijanden kan verdrijven. Op die wijze ervaart hij vreugde en verlichting, werpt hij een last zo zwaar als de gehele wereld van zijn schouders af en zegt:

[4]اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

De vijfde opmerking

Smeekbede is de ziel van het dienaarschap en het gevolg van een oprechte iman. Immers, degene die een smeekbede verricht, toont daarmee aan dat er Iemand is Die over het gehele universum heerst, Die hem kent en Die de meest eenvoudige zaken over hem weet. Hij is Degene Die zijn verlangens ver buiten zijn mogelijkheden tot stand kan brengen, Die hem altijd ziet en zijn stem altijd hoort. Inderdaad, aangezien Hij de stemmen van de gehele schepping hoort, hoort Hij ook mijn stem. En aangezien Hij Degene is Die alles tot stand brengt, vraag ik zelfs nog mijn kleinste wensen van Hem.

Bekijk dan nu de reikwijdte van een zuivere iman in de eenheid van Allah en de helderheid en de zuiverheid van het licht van de iman, welke uit de smeekbedes voortkomen. Begrijp het geheim achter:

[5]قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّى لَوْلاَ دُعآؤُكُمْ

Luister naar het decreet:

[6]وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِۤى اَسْتَجِبْ لَكُمْ

En hoor het volgende gezegde aan:

[7]اَ گَرْنَه خَواهِى دَادْ نَه دَادِى خَواهْ

[8]سُبْحَانَكَ لاَعِلْمَ لَنَاۤ اِلاَّ مَاعَلَّمْتَنَاۤ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

[9][10]اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِنَ اْلاَزَلِ اِلَى اْلاَبَدِ عَدَدَ مَا فِى عِلْمِ اللهِ وَعَلٰۤى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ سَلِّمْنَا وَسَلِّـمْ دِينَنَاۤ اٰمِينَ وَالْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Footnotes

  1. ^ In de naam van Degene Die verheerlijkt is! “En er is niets of het verheerlijkt Hem met lof!” - De Kuran 17:44
  2. ^ In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. - De Kuran 1:1
  3. ^ Zeg: “Mijn Heer zou Zich niet om jullie bekommeren indien het niet zou zijn vanwege jullie smeekbedes.” - De Kuran 25:77
  4. ^ “Lof aan Allah, de Heer van alle werelden.” - De Kuran 1:2
  5. ^ Zeg: “Mijn Heer zou Zich niet om jullie bekommeren indien het niet zou zijn vanwege jullie smeekbedes.” - De Kuran 25:77
  6. ^ Jullie Heer zei: “Roep Mij aan, Ik beantwoord jullie.” - De Kuran 40:60
  7. ^ “Indien Hij niet zou hebben willen geven,zou Hij het willen niet hebben gegeven.” - Zie Ebu Nuaym, Hilyetul-Ewliya 3:263
  8. ^ “Verheven ben Jij. Wij hebben geen kennis, behalve hetgeen Jij ons hebt onderwezen. Jij bent de Alwetende, de Alwijze.” - De Kuran 2:32
  9. ^ “O Allah, verleen zegeningen en vrede aan onze meester Muhammed, aan zijn familie en aan zijn metgezellen van pre-eeuwigheid tot eeuwigheid, op basis van het aantal schepselen dat Jouw kennis omvat, en verleen Jouw vrede aan ons en aan onze religie. Amin! En lof aan Allah, de Heer van alle werelden.”
  10. ^ Bediuzzaman Said Nursi, De Brieven p. 470-475

Voor meer informatie lees ook:

Hoe kan een gelovige op de beste wijze voor een andere gelovige een smeekbede verrichten?

Gerelateerde artikelen