Hoe kan een gelovige op de beste wijze voor een andere gelovige een smeekbede verrichten? 


Smeekbedes dienen binnen het kader van de gegeven omstandigheden aannemelijk te zijn. Immers, een smeekbede wordt onder bepaalde voorwaarden aannemelijk. De aannemelijkheid groeit naarmate het aantal aannemelijke middelen daarvoor toenemen.

Bijvoorbeeld, wanneer iemand een smeekbede gaat verrichten, dient hij als eerst om vergiffenis te vragen en zich op deze manier spiritueel te reinigen. Daarna dient hij de salawat, een acceptabel smeekbede, als een vorm van bemiddeling te reciteren en dient hij zijn smeekbede af te sluiten met nogmaals de salawat te reciteren. Een smeekbede die tussen twee aannemelijke smeekbedes wordt verricht, wordt namelijk geaccepteerd.

Bovendien dient hij voor hem in zijn afwezigheid een smeekbede te verrichten[1] en dient invloedrijke smeekbedes te reciteren die in de Kuran en in de ehadis terug te vinden zijn. Bijvoorbeeld, het reciteren van alomvattende smeekbedes zoals:

“O Allah, ik vraag Jou om vergeving en om het welzijn voor mij en voor hem in deze wereld en in het hiernamaals.”[2]

“O, onze Heer, geef ons wat goed is in de wereld en wat goed is in het hiernamaals en bescherm ons tegen de bestraffing van het vuur.”[3]

En bovendien dient men een smeekbede

 • in oprechtheid, in deemoedigheid en vanuit de kalmte van het hart te verrichten,
 • na de vijf dagelijkse gebeden, in het bijzonder na het ochtendgebed,
 • op gezegende plaatsen, in het bijzonder in moskeeën,
 • op vrijdag, in het bijzonder op het gezegende uur wanneer smeekbedes worden geaccepteerd,
 • in de gezegende drie maanden (Radjab, Sha’ban en Ramadan), in het bijzonder in de welbekende nachten,
 • in de maand Ramadan, in het bijzonder in de ‘Nacht van Kadr’.

Men kan terecht verwachten dat een smeekbede die onder deze voorwaarden wordt aangeboden door de goddelijke barmhartigheid wordt aangenomen.[4]

De resultaten van dergelijke aannemelijke smeekbedes tonen zich ofwel exact op de gewenste wijze, ofwel worden zij op een betere vorm ten aanzien van het hiernamaals en het eeuwige leven, van degene voor wie een smeekbede wordt verricht, verhoord. Dus, indien de resultaat ervan niet op de gewenste wijze geschiedt, kan men niet zeggen dat de smeekbede niet is verhoord,[5] maar wel dat zij in een betere vorm is beantwoord.[6]

Footnotes

 1. ^ Zie Muslim, Zikr 86-88; Tirmidhi, Birr 5
 2. ^ Zie el-Hakim, el-Mustedrak 1:517
 3. ^ De Kuran 2:201
 4. ^ Zie İhya-u Ulumiddin 1:457-466; Neweï, el-Ezkar, p. 420-426
 5. ^ Zie Bukhari, Deawat 22; Muslim, Zikr 90-91
 6. ^ Bediuzzaman Said Nursi, De Brieven, p. 435-436

Voor meer informatie lees ook:

Het belang van smeekbedes en de soorten ervan

Gerelateerde vragen