Allah de Rechtvaardige zendt rampen en brengt catastrofes over deze wereld heen. Is dat niet een ongerechtigheid ten aanzien van alle onschuldigen en zelfs ten aanzien van dieren?


Allah verhoede! Hem behoort alles toe, Hij is de Heerser. Hij beschikt over Zijn eigendom en geeft naar Zijn wil daar een wending aan. Inderdaad, in het geval dat een kunstenaar in ruil voor een geldbedrag jou tot model maakt en jou in een versierd, kunstzinnig ontworpen en van juwelen en andere sieraden voorzien gewaad aankleedt; en teneinde zijn bekwaamheid en zijn kunstzinnigheid daadwerkelijk voor ogen te tonen het gewaad meet, coupeert, verkort en verlengt en hij je laat neerzitten en weer opstaan, zou jij hem dan wellicht verwijten en zeggen: “Jij hebt het gewaad dat mij mooier maakt in iets lelijks veranderd, jij hebt mij belast door mij constant te laten zitten en weer op te laten staan.” Natuurlijk kan jij dat niet zeggen en als jij dat toch zegt, dan verkondig jij pure onzin.

Op precies dezelfde wijze versiert Sani-u zul-Djelal jou met een kunstzinnig gevormd lichaam en bekleedt dit met zintuigen als gezichtsvermogen, gehoor en smaak. Teneinde de borduursels van Zijn verschillende namen te tonen, maakt Hij jou ziek, stelt jou aan een ongeluk bloot, verhongert of verzadigt jou, maakt jou dorstig en werpt jou in dergelijke toestanden heen en weer. Teneinde de essentie van het leven sterker op de voorgrond te plaatsen en de verschijningen van Zijn namen te tonen, laat Hij jou omwentelen in zulke talrijke omstandigheden. Indien jij dan zegt: “Waarom heb Jij mij deze rampspoed laten treffen?”, dan zouden honderd wijsheden jou tot zwijgen brengen, iets waar wij reeds in onze vergelijking op hebben gewezen.

Inderdaad, stilheid, luiheid en eentonigheid zijn een vorm van non-existentie en tevens een verlies. Beweging en verandering vormen het bestaan en eveneens de goedheid. Het leven vindt haar volmaaktheid in de beweging, het ontwikkelt zich door middel van rampen. Door de verschijningen van de namen van Allah wordt het leven gezuiverd, het wordt krachtiger, het groeit en bloeit, het vormt zich tot een pen die het eigen lot neerschrijft, vervult op die wijze haar plichten en verwerft zich zo het recht om een beloning in het hiernamaals te ontvangen.[1]

Footnotes

  1. ^ Risale-i Nur, De Brieven, p. 78-79

Gerelateerde vragen