Als de tijd van het volgende gebed aanbreekt tijdens het verrichten van het huidige gebed, is dit gebed dan geldig?


Geleerden zijn het erover eens dat als de tijd verstrijkt tijdens het verrichten van een gebed, en als dit gebed geen ochtend of vrijdaggebed is, kan degene, die dat gebed verricht, het gebed voltooien.

Gebaseerd op de overlevering waarin wordt vermeld dat het gebed tijdens de zonsopgang niet verricht kan worden, is Imam Ebu Hanife van mening dat men het ochtendgebed niet kan voltooien als de zonsopgang aanbreekt. Dus het ochtendgebed dient voltooid te worden voor het aanbreken van de zonsopgang.[1]

Wat de andere wetscholen betreft; gebaseerd op de overlevering waarin wordt vermeld dat het ochtendgebed tijdens de zonsopgang wel voltooid kan worden, als degene, die het gebed verricht, zijn eerste rekat heeft verricht voor het aanbreken van de zonsopgang; en dat het asrgebed tijdens de zonsondergang wel voltooid kan worden, als degene, die het gebed verricht, zijn eerste rekat heeft verricht voor het aanbreken van de zonsondergang, is het toegestaan.[2]

Kortom: het gebed is geldig als de tijd van het volgende gebed aanbreekt tijdens het verrichten van dat gebed alleen tijdens het middaggebed (duhr), namiddaggebed (asr), avondgebed (maghrib) of nachtgebed (isha).

Footnotes

  1. ^ Zie el-Kasani, Banai I:124; Ibn-ul-Humam, Feth I:397
  2. ^ Zie Bukhari, Mawakit 27; Ibn Rushd, Bidaye I:95; Ibn Kudame, el-Mughni II:16-17

Gerelateerde vragen