Als islamitisch getrouwde personen hebben we twee kinderen, maar zijn helaas tot het punt gekomen dat het niet langer gaat samen. Bij wie moeten we de scheiding aanvragen, hoe wordt dit islamitisch geregeld? 


Allereerst willen we laten weten dat we bedroefd zijn om te horen dat jullie willen scheiden. Volgens een overlevering van de Profeet (saw) is de scheiding een van de zaken die Allah (swt) heeft verafschuwd, maar wel heeft toegestaan.[1]

Teneinde een einde te maken aan een islamitische huwelijk is het voldoende voor een echtgenoot en een echtgenote om met wederzijds goedvinden te scheiden. Er hoeft geen verdere actie te worden ondernomen. Als de echtgenoot drie keer zal uitspreken dat hij van zijn vrouw is gescheiden, zal de huwelijksband tussen hen verbroken zijn.

Volgens het vers[2] en de overlevering van de Profeet (saw)[3] is het sunnet wanneer echtgenoten die willen scheiden dit in aanwezigheid van twee getuigen zullen verwezenlijken.

Footnotes

  1. ^ Zie Ebu Dawud, Sunen, Talak: 3, hadis nr: 2177; Ibn Madje, Talak: 3, hadis nr: 2018
  2. ^ De Kuran 65:1-2
  3. ^ Bukhari, Talak, I

Gerelateerde vragen