De dochter van mijn islamitische hulp is plotseling overleden. Hoe kan ik haar het beste helpen? Mag ik een bloemetje sturen?


Er bestaat geen bezwaar om bloemen met een kaart naar haar woonadres te sturen om de familieleden van de overledene te troosten.

Hieronder willen wij u een stukje van de perspectief van de moslims op dood beschrijven. Aan de hand van deze tekst kunt u wellicht een notitie toevoegen aan de bloemen.

Indien de wereld eeuwigdurend zou zijn en ook de mens daarin eeuwig zou kunnen leven en ook de scheiding eeuwig zou zijn, dan zouden ellende, pijn en hopeloze droefheid hun betekenis hebben. Aangezien deze wereld een gastverblijf is, zal iedereen naar hetzelfde oord vertrekken als waarheen de overledene sinds kort is vertrokken. Bovendien is de dood niet alleen voor haar bestemd, maar het is een weg die iedereen zal bewandelen.

Aangezien nu de scheiding niet eeuwig is, zullen de familieleden en de overledenen elkaar later in het paradijs terugzien.

Gerelateerde vragen