Hoe kan ik berouw tonen aan Allah?


Ik heb samen met mijn partner een koopwoning gekocht, omdat ik in een kleine woning leefde. Wij zijn met z’n vieren en onze woning was te klein. De huurprijzen voor een huurwoning zijn helaas fors gestegen. Ik zit nu vast aan een contract en ik heb enorm veel spijt. Nadat ik de verzen in de Koran heb gelezen voel ik pijn in mijn hart en denk ik continu na over mijn zonden. Ik heb tijdens het gebed gehuild en ik heb spijt, maar toch voel ik mij van binnen onzeker en heb ik het gevoel dat ik voor niks bid want ik heb een grote zonde gepleegd. Hoe kan ik berouw tonen aan Allah? Wat moet ik doen?

Het gebeurt vaak dat wij, nadat we zondes hebben begaan, wroeging voelen en vervolgens Allah smeken om onze zondes te vergeven. Allah (swt) wordt tevreden met deze toestand van Zijn dienaar.
Abu Huraira (ra) beschrijft deze situatie tussen Allah en zijn dienaar als volgt:
De Boodschapper van Allah (saw) heeft van zijn Heer overgeleverd:
“Een dienaar beging een zonde en zei: 'O Heer, vergeeft U mijn zonde!'
Allah de Almachtige zei: 'Mijn dienaar heeft een zonde gepleegd; daarop herinnerde hij zich dat hij een Heer heeft Die zonden vergeeft of Die voor zondes straft.'
Later beging hij weer een zonde en zei opnieuw: 'O Heer, vergeeft U mijn zonde!'
Allah de Almachtige zei: 'Mijn dienaar heeft een zonde begaan; daarop herinnerde hij zich dat hij een Heer heeft Die zonden vergeeft of Die voor zondes straft.'
Later beging hij weer een zonde en zei wederom: 'O Heer, vergeeft U mijn zonde!'
Allah de Almachtige zei: 'Mijn dienaar heeft een zonde begaan; daarop herinnerde hij zich dat hij een Heer heeft Die zonden vergeeft of Die voor zondes straft. O mijn dienaar! Doe wat je wil, Ik heb je vergeven.”[1]

Imam Nawawi, de grote hadis-geleerde, heeft de volgende conclusie afgeleid uit deze overlevering: Indien iemand duizend keer of zelfs meer dan duizend keer zondes zou begaan, en vervolgens wroeging zou voelen en vergiffenis zou vragen, wordt zijn berouw alsnog geaccepteerd.

Bovendien treffen wij ook de volgende overlevering aan omtrent deze kwestie: “Degene die berouw toont voor zijn zonde is als degene die geen zonde is begaan.”[2]

En in de Kuran wordt het volgende verkondigd: “En degenen die, als zij een zedeloosheid begaan hebben, of zichzelf onrecht aangedaan hebben, daarna Allah gedenken en dan vergeving voor hun zonden vragen, en niemand vergeeft de zonden behalve Allah en zij volharden niet in wat zij deden, terwijl zij (het) weten. Zij zijn degenen wiens beloning vergeving van hun Heer is, en Tuinen (het Paradijs) waaronder door de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden en (het is) de beste beloning voor hen die (goed) doen.”[3]

Uit deze verzen en de overleveringen van onze profeet (saw) kunnen we begrijpen dat Allah Gafur ur Rahim is, zijn dienaren wil vergeven en/of hun spirituele niveau wil verhogen.

We kunnen ons berouw tonen door middel van oprechte spijt te voelen in onze hart en deze te versterken door het uit te spreken met onze tong jegens Allah.

Bovendien dienen we te allen tijde het volgende in gedachten te houden; “Allah zal gedurende de dag des oordeels met pure rechtvaardigheid de balans opmaken van onze daden en onze verantwoordelijkheid daarvoor. Hij zal dat verwezenlijken op basis van het overwicht of het onderwicht van weldaden ten opzichte van wandaden. Tevens bevatten wandaden vele aanleidingen en zijn eenvoudig realiseerbaar. Derhalve kan één enkele weldaad menig zonde bedekken. Dus indien iemands weldaden zijn wandaden kwantitatief of kwalitatief overtreffen, vereert Allah hem met Zijn genade en beloning[4].

Kortom: zondes die wij plegen mogen geen aanleiding zijn om onze aanbiddingen te verlaten. Immers, het is zeer belangrijk om weldaden te verrichten ter compensatie van onze zondes.


Footnotes

  1. ^ Bukhari, Tawhid 35; Muslim, Tawba 29
  2. ^ Ibn Madje, Zuhd 30
  3. ^ De Kuran 3:135-136
  4. ^ Zie Geloofswaarheden, Bediuzzaman Said Nursi, blz.87

Gerelateerde vragen