Hoe moet de gezamenlijke rekening verdeeld worden van een koppel waarbij de man sterft en kinderen achterlaat; 3 zonen en 2 dochters?

Originele vraag

Hoe moet de gezamenlijke rekening verdeeld worden van een koppel waarbij de man sterft en kinderen achterlaat; 3 zonen en 2 dochters? Omdat sommige stellen dat de helft reeds als eigendom telt van de echtgenote en dan nog eens 1/8 erft op de andere helft van de man. En dan de rest deelt door de kinderen waarbij de zonen 2 delen krijgen en de dochters 1 deel.


Antwoord


In de Islam is iedereen de eigenaar van zijn bezittingen. Aldus behoren de financiën van de echtgenote toe aan haarzelf en die van de echtgenoot behoren toe aan hemzelf. Dat wil zeggen dat de erfenis van de overleden man zijn eigen bezittingen zijn die hij achterlaat na zijn dood. Als een gezamenlijke rekening toebehoort aan de man en vrouw, en het bedrag erop in gelijke mate aan beiden toebehoort, behoort slechts de helft van het bedrag op de rekening toe aan de overleden persoon. Aldus is zijn erfenis de helft van het bedrag dat zich in die gezamenlijke rekening bevindt.

Indien de vader en de moeder van de overleden man in leven zijn, ontvangt elk van hen 1/6 van de erfenis van de overledene. Indien de overleden man kinderen heeft, ontvangt de vrouw 1/8 deel van de erfenis van de echtgenoot. Wat het aandeel van de kinderen betreft, zonen erven het dubbele van wat de dochters krijgen.[1]

In uw vraag zien wij dat er 3 zonen en 2 dochters zijn. Indien de vader en de moeder van de overledene nog inleven zijn, dan wordt de erfenis als volgt verdeeld:

1/6 = deel van de vader

1/6 = deel van de moeder

1/8 = deel van de vrouw

Nadat de vader, moeder en echtgenote hun deel van de erfenis hebben gekregen, wordt het resterende erfgoed verdeeld onder de kinderen als volgt:

2/8 = deel van de zoon

2/8 = deel van de zoon

2/8 = deel van de zoon

1/8 = deel van de dochter

1/8 = deel van de dochter

Footnotes

  1. ^ Zie de Koran 4:12; Djurdjnī; Sherhu's-Siradjiyye, blz. 34

Gerelateerde vragen