Hoe moet de positie van de handen zijn tijdens het verrichten van een smeekbede? Moet degene die het smeekbede verricht zijn handen over zijn gezicht wrijven zodra hij klaar is met zijn smeekbede? Soms zie ik tijdens een smeekbede de handen naar beneden gericht in plaats van naar boven. Wat is de reden hiervan? 


Het handen openhouden met de handpalmen omhoog tijdens de smeekbede is een toestand in overeenstemming met de betekenis van het smeken. Het opheffen van de handen naar de hemel wordt niet gedaan omdat Allah op een bepaalde plaats aan de hemel is, maar omdat de hemelen grootsheid en verhevenheid vertegenwoordigen. De Profeet (saw) heeft het volgende verkondigd:

“Bid tot Allah door jullie handpalmen omhoog te brengen, en niet de handruggen. Wrijf met jullie handen over je gezicht als jullie klaar zijn met bidden.”[1]

Echter, er is ook overgeleverd dat de Profeet (saw) tijdens tegenslagen de smeekbede met zijn handpalmen naar de grond gericht heeft verricht.[2] Bovendien is er ook overgeleverd dat de Profeet (saw) ook bad zonder zijn handen op te heffen.[3]

Het is sunnet om de handen over het gezicht te wrijven na een smeekbede als iemand tijdens de smeekbede zijn handen zou opheffen.[4] Indien iemand zijn handen niet zou opheffen tijdens een smeekbede, hoeft hij zijn handen niet te wrijven over zijn gezicht.[5]

Uit de verschillende overleveringen zien wij dat de Profeet (saw) op verschillende manieren in verschillende situaties bad. Iemand kan met zijn handpalmen naar de grond gericht een smeekbede verrichten als hij in zijn smeekbede zal vragen om van moeilijke situaties zoals ziektes, ongeluk, tegenspoed, etc. gered te worden.

Footnotes

  1. ^ Ibn Madje, Dua 13
  2. ^ Zie Ahmed ibn Hanbel, el-Musned, XVII:98; Azimabadi, Awnul-Mabud, IV:251
  3. ^ Zie Ahmed ibn Hanbal, el-Musned, XX:231
  4. ^ Zie Ibn Madje, Dua 13
  5. ^ Zie Tahtawi, Hashiye 318

Gerelateerde vragen