Ik ben een getrouwde vrouw, wij hebben 4 kinderen. Sinds korte tijd heb ik weer een kinderwens maar mijn partner ziet dit niet zitten. We hebben het goed genoeg en er zou wel nog een kind bij kunnen met de wil van Allah (swt). Mijn partner vindt 4 kinderen wel genoeg en ook ons laatste kind was meer mijn wens dan die van hem. Argument is dat we jong aan kinderen begonnen zijn en het nu tijd is voor onszelf. Wat is het advies hieromtrent?


Binnen de Islam is het hebben van veel nakomelingen erg belangrijk. Deze waarheid is door middel van meerdere ehadis ondersteund.[1] Dit gezegd hebbende, willen wij benadrukken dat het in soortgelijke gevallen erg belangrijk is om compromissen te sluiten met uw partner. Dit kan het beste gedaan worden door wederzijds begrip. Echter, wanneer een van de partners het niet wenst om een kind te krijgen en de andere wel, en er zich geen medische obstakels voordoen, zal de wens van de welwillende partner in acht genomen moeten worden. Wij willen echter nogmaals benadrukken dat het cruciaal is om zulke beslissingen samen te nemen.

Footnotes

  1. ^ Zie Beyhaki VII:81; Ebu Dawud, Nikah 2; Ibn Madje, Nikah 1

Gerelateerde vragen