In mijn smeekbede heb ik Allah (swt) wat gevraagd en het is uitgekomen, maar ik zei erbij dat ik dan zou beginnen met bidden. Kan ik ook in plaats daarvan beginnen met hoofddoek dragen of arme mensen helpen?


Het gebed is hoe dan ook verplicht voor u, het kan niet zo zijn dat dit als een adak (gelofte-offer) wordt gezien. Net zoals u een verplichting heeft tot iemand en u niet tegen diegene kan zeggen; “Als ik dit heb verricht zal ik mijn verplichting tot jou nakomen.”, zo kunt u dat ook niet richting Allah doen.

Het maakt niet uit of uw smeekbede is uitgekomen of niet, u bent in alle gevallen verplicht om te bidden en een hoofddoek te dragen. Beide zijn immers farz. Echter u kunt als dankbetuiging sadaka geven.

Maar omdat u heeft gezworen bij Allah om te gaan bidden wanneer uw smeekbede uitkomt en u dit niet heeft gedaan, bent u verplicht om een boetedoening te betalen voor het verbreken van uw belofte. De boetedoening is als volgt:

  • Een slaaf vrijlaten;
  • 10 armen van een ochtend en een avondmaaltijd voorzien;
  • 10 armen een goed draagbare kleding geven.

U bent vrij tussen deze drie opties te kiezen. Als u niet in staat bent om een van deze drie opties uit te voeren, dan dient u drie achtereenvolgende dagen, zonder onderbrekingen, te vasten als boetedoening.

Tevens is het niet nakomen van een belofte in nam van Allah een grote zonde en een handeling die een moslim niet mag verrichten. Daarom dienen we te allen tijde op te passen waarvoor we zweren en beloftes maken.

Gerelateerde vragen