Is het eten van mosselen volgens de islam toegestaan?


Het eten van mosselen is volgens de Hanefi-wetschool niet toegestaan. Bij afwezigheid van noodzaak, is het dus beter om het niet te eten. Het volgen van andere wetscholen voor een incidentele gelegenheid als deze, terwijl dit niet noodzakelijk is, is ook niet toegestaan.

Allah (swt) zegt hierover in de Kuran:

“…Hij is Degene Die de zee dienstbaar heeft gemaakt, opdat jullie uit haar vers vlees kunnen eten..”[1]

“Toegestaan voor jullie is de jacht op de zeedieren, wat daarvan eetbaar is, ten nutte van jullie zelf en de reiziger”[2]

De hierboven genoemde verzen maken duidelijk dat de zeeën een goddelijke voedseldepots zijn en dat de mensen hier gebruik van mogen maken.

In de Kuran geeft Allah (swt), zonder een deel haram te verklaren of net als bij andere dieren rituele slachting te verplichten, toestemming om alle waterdieren te nuttigen en schenkt ons het gemakkelijke en overvloed. Hij geeft ons zelfs de mogelijkheid om alle mogelijke hulpmiddelen te gebruiken bij het vangen van de waterdieren, mits dierenleed zoveel mogelijk wordt vermeden uiteraard.

Dieren kunnen, afhankelijk van waar ze leven, worden onderverdeeld in land- en waterdieren. Welke landdieren wel of welke niet zijn toegestaan om te nuttigen staan aangegeven in de fikh-boeken. Inzake welke waterdieren halal of haram zijn, bestaan tussen de wetscholen echter meerdere zienswijzen.

De geleerden van de wetscholen Shafii, Maliki en Hanbeli nemen de eerdergenoemde verzen als hun basis en stellen dat alle waterdieren, oftewel dieren die nergens anders kunnen leven dan in het water, halal zijn en dus gegeten kunnen worden. Hierbij maakt het niet uit waar ze zich bevinden, of ze de vorm hebben van een ‘gewone’ vis of niet, dat ze levend of dood zijn en of ze door moslims of niet-moslims zijn gevangen.

Volgens de Hanefi-wetschool zijn waterdieren die niet de vorm hebben van een vis tahrimen-mekruh. Dit betekent dat alle dieren die permanent in het water leven, de soorten die de vorm hebben van een vis gegeten mogen worden. Hieronder vallen o.a. tarbotten, karpers, maar bijvoorbeeld ook dolfijnen, walvissen en waterslangen. Alle andere soorten, zoals mosselen, oesters, zeekreeften en krabben zijn tahrimen-mekruh.[3] De reden dat deze waterdieren binnen de Hanefi-wetschool als tahrimen-mekruh zijn bestempeld, is omdat deze en dergelijke waterdieren zowel wat het uiterlijk als de eetbare delen betreft als onsmakelijk, niet mooi en goor worden gezien.

Footnotes

  1. ^ De Kuran 16:14
  2. ^ De Kuran 5:96
  3. ^ “Al-Mawsu’ah al-Fiqhiyyah” (Kuwait), p. 124-28, geraadpleegd 5 juli, 2020, https://ia903101.us.archive.org/13/items/FPmfkmfk/mfk05.pdf

Gerelateerde vragen