Antwoord

Hoewel het geloven in kàdèr niet in de verzen voorkomt waarin de zuilen van de iman worden vermeld,[1] wordt in sommige andere verzen verkondigd dat de kennis van Allah (swt) alles omvat wat geschied is en zal geschieden. Eveneens zijn er verzen die verwijzen naar het feit dat alles afhankelijk is van de bepaling van Allah.[2]

Tezamen deze verzen, zijn er andere verzen die verkondigen dat Allah (swt) de Schepper van alles is en Degene is Die de dood van de mensen bepaalt.[3] Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat alles in het universum met een bepaalde kàdèr verbonden is, die bepaald is door Allah (swt).

Bovendien heeft onze profeet (saw) in een hadis, die ook wel de Djibril hadis wordt genoemd, verkondigd dat het geloven in kàdèr een van de zuilen van iman is. Volgens deze hadis kwam Djibril (as) naar onze profeet (saw) op een moment waarin veel ashab naast onze profeet zaten en vroeg aan hem wat iman is. Hierop antwoordde de profeet (saw) dat iman het geloven is in Allah, in Zijn engelen, in Zijn boeken, in Zijn profeten, in het hiernamaals en in de kàdèr.[4]

Onder toelichting van de bovengenoemde verzen en de overleveringen van profeet Muhammed (saw) hebben de geleerden van Ehl-i sunnet wel-djemaat geaccepteerd dat het geloven in kàdèr een van de zuilen van iman is.

Footnotes

  1. ^ Zie De Kuran 2:177, 285; 4:136
  2. ^ Zie De Kuran 13:8, 25:2, 9:51
  3. ^ Zie De Kuran 39:62, 37:96, 7:178, 56:60
  4. ^ Zie Muslim, Iman 1; Ebu Dawud, Sunnet 15; Ibn Madje, Mukaddime 9
13 July 2020 28
www.vragenenislam.nl
Deel