Is het geoorloofd om het ochtendgebed (fedjr salat) later dan het opgegeven tijdstip te verrichten?


Het ochtendgebed moet verricht worden voordat de zon opkomt. Een van de voorwaarden van het gebed is ‘de tijd’. Dat wil zeggen dat het gebed binnen de vastgelegde tijdstippen verricht dient te worden. Het zonder excuus niet verrichten van het gebed binnen de vastgelegde tijdstippen wordt beschouwd als een van de grootste zonden, omdat het in strijd gaat met de bevelen van Allah.

"Het ochtendgebed moet verricht worden vanaf fedjr tot shuruk (zonsopgang)."[1]

Indien iemand tussen deze twee tijdstippen het ochtendgebed niet kan verrichten, dient hij dat gebed in te halen. Het inhalen van het gebed wordt in de islamitische literatuur als kadha genoemd. Indien iemand de kadha van het ochtendgebed minimaal 45 minuten voor de ingang van het middaggebed (zuhr salat) verricht, kan hij naast de farz van het ochtendgebed eveneens de sunnet ervan als kadha verrichten. Indien hij de kadha na ingang van de tijd van het middaggebed verricht, kan hij alleen de farz van dat ochtendgebed verrichten. Indien iemand het gebed niet op tijd kan verrichten maar de kadha ervan verricht, dan valt de gebedschuld van die persoon. Echter, hij moet nog steeds zijn berouw aan Allah tonen vanwege de zonde die door de vertraging van het gebed ontstaat.

Footnotes

  1. ^ Tirmidhi, Salat 1; Nesai, Mewakit 5, 9; Muwatta, Wukut 3

Gerelateerde vragen