Is het nuttigen van ethanol toegestaan?


Substanties worden ingedeeld op basis van hun chemische structuur, één daarvan is de alcoholgroep. Deze bevat veel chemicaliën. Als alleen het woord "alcohol" ergens voorkomt, betekent dat "ethylalcohol". Ethylalcohol (ook bekend als ethanol) is haram omdat het bedwelming en dronkenschap veroorzaakt. Immers, volgens een overlevering van de Profeet (saw) is het haram om zelfs een zeer kleine hoeveelheid te benutten van een middel die een bedwelmend effect heeft wanneer het vaak gebruikt zal worden.[1]

Bovendien heeft de Profeet (saw) het volgende verkondigd:

“Elke middel die bedwelming veroorzaakt is haram. Als het drinken van een pot ervan de bedwelming zou veroorzaken, is het consumeren van een handvol en zelfs een slokje ervan haram.”[2]

Het is echter een bekend feit dat alcohol in de natuur voorkomt. Dat wil zeggen dat sommige soorten fruit en voedingsmiddelen die we benutten, op een natuurlijke manier ook ethylalcohol (ethanol) bevatten.

Teneinde naar deze waarheid te verwijzen, verkondigde de Profeet (saw) dat alcoholische dranken gemaakt kunnen worden van druiven, dadels, honing, tarwe en gerst. En in deze overlevering verbiedt hij (saw) ons van al deze bedwelmende middelen.[3]

Als wij zorgvuldig deze overlevering bestuderen, dan zien wij dat de Profeet (saw) naar alcoholverhoudingen van sommige vruchten en granen verwijst die zich op een natuurlijke wijze erin bevinden. Bovendien leert hij (saw) ons dat het consumeren ervan haram zal zijn indien deze alcoholverhoudingen via speciale processen tot een bedwelmend niveau verhoogd zouden worden. Dus, het is niet de oorspronkelijke middel die haram is, maar dranken die hoge alcoholverhoudingen hebben.

In dit opzicht zijn er ook varianten van ethylalcohol. Alcoholen die een bepaalde brouwperiode niet overschrijden, zijn toegestaan. Alcoholen met gisting zijn echter niet toegestaan. Als een halal voedsel zoals kefir bijvoorbeeld voor een korte tijd wordt bewaard, is het toegestaan. Het is echter niet toegestaan als het een bepaalde tijd voor fermentatie wordt opgewacht.

Footnotes

  1. ^ Zie Nesai, Eshribe 25
  2. ^ Zie Bukhari, Eshribe 4; wudu 71; Muslim, Eshribe 67-68; Muwatta, Eshribe 9, (2, 845); Ebu Dawud, Eshribe 5, (3682, 3687); Tirmidhi, Eshribe 2, 3, (1864, 1867); Nesai, Eshribe 23, 8, (298)
  3. ^ Zie Ebu Dawud, Eshribe 4, (3676); Tirmidhi, Eshribe 8

Gerelateerde vragen