Is het religieus gepast om kransen of bloemen te sturen naar de begrafenis?


Kransen of bloemen sturen naar begrafenisplechtigheden of ze in graven leggen heeft geen nut voor de doden. Bovendien zijn dergelijke spenderingen een verspilling, omdat ze onnodige uitgaven zijn. In plaats daarvan kan een kaart gezonden worden aan de familieleden van de overledene om hen te troosten.

Een voorbeeldkaarttekst zou als volgt kunnen zijn:

Beste ...,

Indien de wereld eeuwigdurend zou zijn en ook de mens daarin eeuwig zou kunnen leven en ook de scheiding eeuwig zou zijn, dan zouden ellende, pijn en hopeloze droefheid hun betekenis hebben. Aangezien deze wereld een gastverblijf is, zal iedereen naar hetzelfde oord vertrekken als waarheen de overledene sinds kort is vertrokken. Bovendien is de dood niet alleen voor hem bestemd, maar een weg die iedereen zal bewandelen. Aangezien nu de scheiding niet eeuwig is, zullen jullie elkaar later in het paradijs terugzien. Men dient اَلْحُكْمُ لِلّٰهِ en “Hij heeft gegeven en Hij heeft genomen, en alle lof zij Allah, in iedere situatie” te zeggen en in geduld dankbaarheid te tonen.

Moge Allah jullie in het paradijs herenigen. Amin.

Gerelateerde vragen