Is het toegestaan voor een moslima om met een man te trouwen die niet moslim is?


In de Koran wordt duidelijk benadrukt dat een moslima niet kan trouwen met polytheïstische en niet-gelovige mannen:

“... En huw [gelovige vrouwen] niet aan afgodendienaren uit, totdat deze geloven.”[1]

Wat het trouwen met ahl-al-kitāb betreft; gebaseerd op het 10de vers van soera el-Mumtehine, welke over vrouwen die van Mekka naar Medina migreerden werd geopenbaard, verklaarden islamitische geleerden dat een moslimvrouw niet kan trouwen met een man die niet moslim is.[2]

Footnotes

  1. ^ De Koran 2:221
  2. ^ Zie Djassas, Ahkamul-Koran, V:328-331; Kurtubi, el-Djami, XX:419

Gerelateerde vragen