Kan de schepping met evolutie verklaard worden?


Laten we met ons inbeeldingsvermogen teruggaan naar de fase waarin de wereld net is begonnen om zijn lavastaat te verlaten en begonnen om af te koelen. Wij zien dat talloze schepselen zijn verschenen in deze wereld nadat het afgekoeld is. Schapen, kamelen, mensen, bomen etc. Laten wij ook de delen van deze soorten zoals de hand, voet, vleugel, pot, oog, dunne darm, pancreas, klauw, snavel nagel, tak, fruit, bloesem herinneren. Wij zijn niet in staat om één voor één al de namen van alle schepselen te noemen.

Nu vragen we ons af: berichten deze schepselen niet over een oneindige macht en kennis? Hoe kan iemand aannemen dat ze toevallig na de afkoeling van een vuur hun huidige vorm hebben genomen en toevallig zijn ontstaan in de loop van de tijd.

We keren weer terug naar het verleden. De wereld was uitgerust met zeeën, bomen, bergen en dieren. Als een paleis wachtte zij op haar gasten. Laten we sommige eigenschappen zoals liefde, angst, nieuwsgierigheid, bezorgdheid, wrok, genade, wreedheid, sluwheid, zuiverheid, hebzucht, onverschilligheid, mededogen die op dat moment niet aanwezig waren zorgvuldig bekijken. Waarvandaan en hoe werden deze allemaal geïmporteerd naar de levende wezens op aarde? Met welke evolutie zijn deze oneindig veel verschillende karakters ontstaan?

Het is niet belangrijk of de schepping nu plotseling is ontstaan of miljarden jaren heeft geduurd. Men dient antwoorden op de volgende vragen te geven:

- Wie heeft de mensen, die in staat zijn om te zien, tevoorschijn gebracht vanuit het universum dat niet in staat is om te zien?
- Wie heeft de mensen, die over kennis beschikken, vanuit de aarde, die geen kennis bezit, gefilterd.
- Wie heeft de mensen, die zich met zintuigen zoals liefde, angst, genade en wrok zijn uitgerust, naar de wereld, die over dergelijke zintuigen niet beschikt, gebracht?
- Hoe evolueerde het niet zien en transformeerde het tot het zien?
- Hoe veranderde het niet horen in het horen en het niet begrijpen in het begrijpen?
- Waarvandaan heeft dit universum (dat op een boom lijkt) dat niet op de hoogte is van het leven, levende vruchten (mensen, dieren etc.) gekregen?
- Is het echt mogelijk om deze verbijsterende gebeurtenissen te verklaren met het lange wachten van onwetende elementen?

Laten we nu met ons inbeeldingsvermogen teruggaan naar de fase waarin geen enkel schepsel zoals water, steen, lucht, ster, maan, planeet, zon, ijzer, stikstof, chroom, nikkel, berg, vlakte, lucht, Melkweg, aantrekking, radioactieve golven en elektriciteit aanwezig was.

Hoe kan de creatie van deze schepselen worden verklaard als het scheppen ervan niet aan Degene, Die oneindige macht en kennis bezit, wordt toegekend?

Wanneer wij vandaag een herenhuis zien op het lege perceel van gisteren, vragen we meteen het volgende: “Wie heeft dit huis gebouwd?” Immers, wij weten dat het niet als gevolg van een evolutie tot stand is gekomen. Hoewel we weten dat de simpelste handeling zonder iemand die deze handeling verricht, niet tot stand kan komen, hoe kunnen wij dan veronderstellen dat deze welgeordende wereld met alles erop als gevolg van een evolutie tot stand kan komen?

Laten we dit alles terzijde schuiven en zoeken naar het antwoord op de volgende vraag:

Terwijl de aarde en de zon in het begin hetzelfde waren, werd de wereld met oceanen, bossen, dieren en mensen uitgerust. Maar de zon is niet geëvalueerd zoals de aarde. Waarom wordt zij niet geëvolueerd? We weten heel goed dat als zij geëvalueerd zou worden, zouden noch de zon noch de wereld blijven bestaan. Laten we de vraag dus als volgt veranderen: wie laat de evolutie van de zon niet toe?

Sommige mensen beweren dat Charles Darwin een evolutionist was die in de Schepper geloofde. Wij gaan niet anders argumenteren. Echter, indien iemand een evolutietheorie verdedigt en tegelijkertijd in een Schepper gelooft, ontstaat er een vreemd beeld als volg:

Dit universum is geschapen door een Schepper. Het is met sommige schepselen zoals de zon, maan, sterren, lucht, dieren, bomen en planten uitgerust, zodat de levenden op een beste manier hun levens kunnen voortzetten. Later was Hij niet langer betrokken bij de handelingen aangaande het scheppen. Met het verstrijken van de tijd en de evolutie werden sommigen kameel, anderen vossen en weer anderen mensen, etc.

Jean-Baptiste de Lamarck, die de evolutie vóór Darwin verdedigde, zegt het volgende:

De voorouder van een giraf was een dier die op een hert lijkt. Het had geen lange nek. Omdat het niet genoeg gras in de omgeving kon vinden, diende het de bladeren van de boom te eten. Toen de onderste bladeren opraakten, probeerde het de bovenste bladeren te bereiken. Hierdoor werd het nek langer. En met het verstrijken van de tijd werd het langer en langer en als gevolg ervan is de huidige giraf verschenen.

Nu vragen we het volgende aan degenen die deze bewering serieus nemen:

- Evolutionisten beweren dat de giraf zijn nek uitstrekte zodat hij de bladeren in het bovenste deel van de boom kon eten.
We vragen ons af: waarom evolueerden de fruitbomen op een manier zodat ze via hun takken vruchten schenken? Zouden ze zelf die vruchten eten of zouden de nakomelingen ervan die vruchten benutten?
- Denk je dat het paard dat in dienst van de mens wordt gesteld zijn behendigheid heeft verworven om gras te vangen?
- Is de os sterk geworden om onze lasten te dragen?
- Is de kip zo geëvolueerd dat hij niet kon vliegen, zodat zij van ons niet kan ontsnappen?

Teneinde de wezens in de wereld aan te duiden wordt te term ‘de brieven van Allah’ gebruikt. Dat wil zeggen dat elk wezen door de macht van Allah op een beste manier is geschapen en net als een brief heel veel betekenissen in zich herbergt. De inkt van deze brief zijn de atomen. Dus, Allah heeft de schepselen die op brieven lijken met de atomen die op inkten lijken opgeschreven. Volgens een materialist is het de inkt die de brieven zelf heeft geschreven. Volgens naturalisten is het de natuur die de brieven heeft opgeschreven. En volgens een evolutionist zijn de brieven tot stand gekomen omdat, de inkt zeer lang heeft gewacht. We zeiden dat de inkt van het boek van het universum atomen zijn. Deze atomen zijn met de oneindige macht van Allah geschapen. Bovendien zijn er oneindige sterren, zonnen en planeten die allemaal uit honderd elementen zijn gemaakt. We noemen ze allemaal het universum, en we weten heel goed dat het niet vanzelf kan ontstaan of dat het niet kan ontstaan door de evolutie van een ander universum. Laten we eens kijken naar ons zonnestelsel. Het is niet ontstaan door de evolutie van een ander stelsel.

Tegenwoordig is het bewezen dat elke soort een afzonderlijke genetische structuur heeft. Wat de schepping en het beheer van de levenden die op een welgeordende manier functioneert betreft, deze wordt bewerkstelligd volgens deze genetische structuur en deze goddelijke planning.

Degene Die oneindige kennis en macht bezit, leidt miljarden zaden, eieren en waterdruppels tot een bestemming, waaruit prachtige bomen, kunstzinnige vogels en verstand bezittende mensen ontstaan. Het is alsof Hij boeken uit punten haalt en oceanen uit druppels. Degenen die de filosofie van de evolutie aanhangen, houden nooit rekening met deze eeuwige genade en deze goddelijke beheer en spreken de mensen als volgt aan:

Jullie hoeven over de perfecte schepping en het welgeordende beheer van jullie zelf en de andere schepselen niet na te denken. Jullie moeten deze aan de kant laten en alleen bedenken uit welk dier de eerste mens is ontstaan.

Gerelateerde vragen