Kan een vrouw die overspel heeft gepleegd, trouwen met de man waarmee ze de zonde heeft gepleegd?


Overspel is één van de grootste zonden. Volgens de vier mezahib is het voor een persoon toegestaan om te trouwen met de vrouw waarmee hij overspel heeft gepleegd.

In het geval dat een kind geboren wordt 6 maanden na dit huwelijk wordt de man geaccepteerd als de vader. Wanneer de geboorte binnen de 6 maanden van dit huwelijk plaatsvindt wordt de man niet geaccepteerd als de vader. Wanneer de man accepteert en zegt dat het kind van hem is, dan wordt hij geaccepteerd als de vader van het kind.[1]

Volgens de Hanefi-, Shafii- en Hanbeli-wetscholen mag een man pas trouwen met een vrouw waarmee hij overspel heeft gepleegd nadat de iddet-periode is geëindigd indien van toepassing.

Volgens de Maliki-wetschool mogen de man en vrouw die tijdens de iddet-periode overspel hebben gepleegd nooit meer met elkaar trouwen.[2]

Hoewel zwangerschap hier niet specifiek wordt genoemd, blijkt uit de vermelding van het begrip iddet dat dit ook van toepassing is bij zwangerschap.

Dus volgens de meerderheid van de geleerden mag een man pas trouwen met een zwangere vrouw waarmee hij overspel heeft gepleegd, na de iddet-periode en haar bevalling.

Volgens de Maliki-wetschool mogen de man en vrouw die overspel hebben gepleegd tijdens de iddet-periode in geen enkel geval meer met elkaar trouwen.

Footnotes

  1. ^ Zie V. Zuhayli, al-Fiqhu'l-Islami, 7/147-148
  2. ^ Zuhayli, a.y

Gerelateerde vragen