Kan iemand zijn zekat aan zijn schoonvader of schoonmoeder geven? 


Men kan zijn zekat aan zijn schoonmoeder en schoonvader geven, indien ze tot een van de 8 categorieën[1] behoren aan wie volgens de Kuran zekat gegeven kunnen worden. Immers, er bestaat geen ouder-nakomeling lijn tussen hem en zijn schoonvader of schoonmoeder. Bovendien valt het niet onder zijn verantwoordelijkheid om voor zijn schoonvader en/of schoonmoeder te zorgen.[2]

Footnotes

  1. ^ Deze zijn de armen, de behoeftigen, degenen die aangesteld zijn om zakat te verzamelen en uit te delen, degenen wier harten [tot de Islam] geneigd zijn, de slaven die zullen vrijgekocht worden, de schuldenaars, degenen die op de weg van Allah [werken en strijden], de gestrande reizigers. Zie De Kuran 9:60
  2. ^ Zie Ibn Abidin, Reddul-mukhtar, III:172, 293]

Gerelateerde vragen