Kan ik in het paradijs met profeet Muhammed (saw) trouwen?


Is het mogelijk om met de Profeet (saw) te trouwen in het paradijs? Kan een vrouw die het paradijs binnentreedt met een Profeet trouwen?

Kwesties met betrekking tot het hiernamaals vallen onder de categorie ghayb; zonder openbaring is het niet mogelijk voor mensen om iets te zeggen over kwesties aangaande ghayb. Dat wil zeggen dat het zonder de verkondigingen van de Kuran en de ehadis niet mogelijk is om over desbetreffende kwesties een mening te uiten.

Alles wat op ons planeet gebeurt heeft een reden en wijsheid. Het hiernamaals daarentegen heeft geen grenzen zoals we die kennen in deze wereld en is daardoor ook niet beperkt met wat voor ons “gewoon” is.
Om deze reden moeten we het hiernamaals bespreken vanuit een ander perspectief. We kunnen echter geen volledige kennis hebben over het hiernamaals. In sommige verzen en ehadis zijn er aanwijzingen die de kern voor dit onderwerp zullen vormen.

Ibn Madje overlevert een hadis van onze Profeet (saw) waarin hij zegt:

“Allah Azze we Djelle zal tweeënzeventig echtgenoten geven aan iedere moslim die het paradijs binnentreedt. Twee van hen behoren tot de huri’s en zeventig van de vrouwen die het paradijs binnen treden waarvan de man in de hel zit.”[1]

Hadis-geleerde Hisham bin Halid zegt in zijn uitleg over deze hadis:

“Sommige mannen gaan oneindig de hel in. De mannen die het paradijs binnentreden, zullen de echtgenoten nemen van degenen die naar de hel gaan.”

In de volgende hadis kunnen we ook teruglezen dat Asiye (de echtgenote van de farao) gekoppeld zal worden aan de Profeet (saw).

“Allah heeft besloten om mij in het paradijs te koppelen aan de dochter van Imran, Meryem, de echtgenote van de farao, Asiye, en de zus van Musa, Gulsum.”[2]

We begrijpen uit deze hadis dat Allah (swt) de vrouwen die het paradijs binnentreden, zal koppelen aan mannen van het paradijs in het geval hun man in de hel zit. Het paradijs is een plek waar geen jaloezie, afgunst en soortgelijke emoties kan ontstaan.

Dit onderwerp is ook toe te passen op vrouwen die komen te overlijden zonder getrouwd geweest te zijn.

Footnotes

  1. ^ İbni Madje, Zuhd 39
  2. ^ Ibn Madje vertaling, 10:649

Gerelateerde vragen