Kan men de iman (het geloof) verwerven alleen door te zeggen dat hij gelooft?


Iman is het resultaat van kennis. Men kan niet geloven zonder te weten en te kennen. Dus, men kan geen iman verwerven door alleen maar te zeggen dat hij gelooft. Men dient te weten wie, wat en hoe hij moet geloven.

Bijvoorbeeld, christenen geloven ook in God. Maar wat ze begrijpen van de term god is heel anders dan wat de moslims van die term begrijpen. Zij geloven dat Isa (as) de zoon van God is. Dus zij schrijven goddelijke attributen toe aan Isa (as). Zij beweren dat Isa (as) geen openbaring heeft gekregen, omdat hij zelf een openbaring is. Wij moslims geloven daarentegen dat Allah één is. Hij heeft geen kind. Hij is pre-eeuwig en eeuwig. Hij is ver verwijderd van materie. Wij geloven dat Isa (as) geen kind van Allah is maar een profeet van Hem is, enz.

Kortom: indien iemand zou weten hoe en wat hij moet geloven en nadien zou zeggen dat hij in de zuilen van de iman en in de pijlers van Islam gelooft en deze accepteert, dan pas zou hij de iman verwerven.

Gerelateerde vragen